herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Do zadań stanowiska do spraw obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi (RM) należy:

1) w zakresie obsługi Rady Miejskiej:
a) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i stanowisk jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia tych organów,
b) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę,
c) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
d) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
e) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady, jej komisji i Burmistrza,
f) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
g) prowadzenie rejestru uchwał Rady i stanowisk jej komisji w wersji papierowej i elektronicznej;
h) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
i) organizowanie szkoleń radnych;
j) obsługa edytora aktów prawa miejscowego;
k) przygotowywanie i publikowanie w Bio Gminy jednikitych tekstów uchwał;

2) w zakresie organizacji wyborów i referendum:
a) współpraca z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym;
b) nadzór nad przygotowaniem lokali wyborczych;
c) organizacja obwodowych komisji wyborczych;

3) w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a) nadzór nad realizacją zadań Gminy przez organizacje pozarządowe;
b) przygotowywanie zakresu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym;
c) opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

4) współpraca z sołectwami oraz sołtysami;

5) w zakresie kontroli zarządczej:

a) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej,

b) podejmowanie wszelkich działań w celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z kontroli zarządczej;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 30-12-2005 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 20-01-2015 09:33