herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Samodzielna stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Kompetencje pracownika ds. oświaty i ochrony zdrowia (OiOZ).

1) w zakresie oświaty:

a) nadzór nad minnymi jednostkami oświatowymi jako organu prowadzącego;
b) przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych jednostek, dla których Burmistrz Reska jest organem prowadzącym;
c) organizowanie konkursów na dyrektorów jednostek;
d) organizoswanie egzaminów dla nauczycieli;
e) wydawanie decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
f) realizacja minnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie edukacyjnym;
g) realizacja rządowego programu "Wyprawka szkolna"

2) w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
a) współpraca z komisjami i jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
b) opracowywanie planów ochrony zdrowia;
c) wydawanie decyzji w sprawie o ubezpieczenie zdrowotne;
d) nadzór nad placówką wsparcia dziennego

3) w zakresie pozostałego mienia komunalnego - nadzór nad funkcjonowanie cmentarzy komunalnych;

4) w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
a) przyjmowanie i rejestracja podań o przydział lokali mieszkalnych;
b) przyjmowanie, zawieranie oraz wypowiadanie umów najmu;
c) przygotowywanie projektów oraz naliczanie stawek czynszu i opłat z tytułu najmu lokali mieszkaniowych;
d) wysyłanie wypowiedzeń wysokości czynszu i zawiadomień o zmianie wysokości czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalengo;
e) współpraca z Komisją Mieszkaniową;
f) sporządzenie sprawozdań GUS w ustalonych terminach;
g) drukowanie i wydawanie książeczek opłat czynszowych;
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 28-12-2005 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 20-01-2015 10:01