herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Samodzielne stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Do zadań stanowiska do spraw gospodarki nieruchomościami i rolnictwa (GNiR) należy:

1) w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę i użyczanie nieruchomości,
b) prowadzenie spraw z zakresu zarządu nieruchomościami,
c) organizacja przetargów,
d) naliczanie opłat adiacenckich,
e) współpraca ze stanowiskami do spraw wymiaru podatku w zakresie aktualizacji danych służących za podstawę dokonywania wymiaru podatku.
f)  współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie wywieszania wykazów i ogłoszeń o przetargach w/w agencji;
g) sporządzanie deklaracji podatkowych Gminy;
h) przejmowanie i nabywanie nieruchomości na rzcz Gminy;
i) regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
j) zakładanie ksiąg wieczystych;
k) prowadzenie i aktualizaja ewidencji gruntów i budynków;
l) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości;

2) w zakresie rolnictwa:

a) współpraca z sołtysami;
b) ustalanie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi;

 


2) w zakresie rolnictwa:
a) współpraca z sołtysami,
b) ustalanie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 30-12-2005 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 20-01-2015 10:11