herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

OGŁOSZENIE Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko"