herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Do zadań stanowiska do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej (OŚiGW) należy:

1) w zakresie ochrony środowiska:
a) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
c) opracowywanie dokumentacji w celu podejmowania uchwał w sprawie utworzenia rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych i pomników przyrody,
d) opiniowanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz wydawanie decyzji w zakrezie gospodarki odpadami;
e) opiniowanie wniosków w sprawach podejmowania prac geologicznych
f) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

2) w zakresie gospodarki wodnej:
a) nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o.”,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 03-01-2006 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 20-01-2015 11:24