herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVII/197/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym 2013-03-21 08:43
Uchwała Nr XXVII/196/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Resko do wspólnej realizacji zadania publicznego, będącego we właściwościach Województwa Zachodniopomorskiego 2013-03-21 08:40
Uchwała Nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Resko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-03-21 08:39
Uchwała Nr XXVII/194/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2013-03-21 08:38
Uchwała Nr XXVII/193/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu 2013-03-21 08:35
Uchwała Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 w sprawie zamiaru Likwidacji Liceum Profilowanego 2013-03-21 08:34
Uchwała Nr XXVII/191/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego na inkaso 2013-03-21 08:32
Uchwała Nr XXVII/190/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki 2013-03-21 08:30
Uchwała Nr XXVII/189/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko w latach 2013 - 2017 2013-03-21 08:28
Uchwała Nr XXVII/188/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013 - 2015 2013-03-21 08:23
Uchwała Nr XXVII/187/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2013 - 2022 2013-03-21 08:22
Uchwała Nr XXVII/186/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. 2013-03-21 08:19