herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ds. obywatelskich

Do zadań zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i do spraw obywatelskich (SO) należy:

1) w zakresie spraw Urzędu Stanu Cuwilnego:

realizacja zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych zwązanych z nimi przepisami oraz zadań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych, a w szczególności:
a) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów powadzona w księgach stanu cywilnego;
b) prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób -rozwody, separacja, przysposobienie itp.;
c) sporządzanie sktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
d) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
e) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
f) wykonywanie zadań wynikających z konkordatu;
g) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administarcyjnych o zmianie imienia i nazwiska;
h) wydawanie decyzji administarcyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego;
i) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
j) sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy - testamenty alograficzne;
k) współpraca z innymi Urzędami Stanu Cywilnego, ewidencją ludności oraz instytucjami w zakresie stanu cywilnego;
l) załatwianie spraw konsularnych dot. wypisów z księgi stanu cywilnego i zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli Polski za granicą;

2) w zakresie spraw obywatelskich:
a) prowadzenie ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość;
b) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych;
c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych;
d) przygotowywanie zezwoleń na zbiórki publiczne;
e) obsługa systemu elektronicznego (PESEL, dowody osobiste, akty USC) - ŹRÓDŁO;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 30-12-2005 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 19-01-2015 09:54