herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno - prawnych i działalności gospodarczej

Do zadań stanowiska do spraw organizacyjno-prawnych i działalności gospodarczej (OPiDG) należy:

1) w zakresie spraw kancelaryjnych:

a) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
b) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
c) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
d) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów
z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych pracowników Urzędu,
e) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt, wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
f) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych;
g) wprowadzenie do elektronicznego obiegu przychodzącej korespondencji do Straży Miejskiej;


2) w zakresie działalności gospodarczej:

a) wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do CEIDG;
b) przekształcanie wniosków do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego;
c) współpraca z podmiotami gospodarczymi;
d) prowadzenie rejestrów: działalności regulowanej, instytucji kultury oraz wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 30-12-2005 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 19-01-2015 08:57