Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Resko

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 lipca 2013 r.

 

 

BURMISTRZA RESKA

 

           Stosownie do art. 11, pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445 z 2013 poz. 21,  poz. 405) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XXX/223/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Resko przyjętego Uchwałą Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 lutego 2007 r. Przedmiotem zmiany jest zweryfikowanie granic obszarów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą techniczną oraz weryfikacja obszaru rozwoju wielofunkcyjnego miejscowości Mołstowo.

            Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                              Burmistrz Reska

mgr inż. Arkadiusz Czerwiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 31-07-2013 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2013 09:57