herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Nieruchomość gruntowa (droga) oznaczona numerem geodezyjnym 32 o powierzchni 0,08 ha położona w obrębie Łabuń Mały, gm. Resko, posiadająca KW Nr SZ1L/00022902/9 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Resko posiada uwarunkowania i kierunki: łąki podmokłe, obszar z przeznaczeniem pod zalesienie, proponowany użytek ekologiczny UE-12.