herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko"