herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska - Informuję, że w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: ?budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" zostały zebrane odpowiednie dowody i materiały do podjęcia decyzji na szczeblu I instancji.