Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ługowina, gm. Resko


O G Ł O S Z E N I E

 

B U R M I S T R Z   R E S K A

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ługowina, gm. Resko

 

Nieruchomość nie zabudowana - rolna oznaczona numerem geodezyjnym 169/2 o powierzchni 0,2852 ha (RIVa) położona w obrębie Ługowina, KW nr SZ1L/00022310/2 w SUiKZ Gminy Resko posiada: Uwarunkowania i kierunki - ogrody działkowe, inne wieloletnie sady, 3.1 Ługowina wielofunkcyjna strefa rozwoju.

 

Cena wywoławcza - 35.280,00 zł zw. z podatku VAT

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. 7.056,00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2014 roku o godz. 10 30 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 09.06.2014r.(włącznie) na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

 

Resko 09.05.2014r.  

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 09-05-2014 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 09-05-2014 13:27