herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XLI/318/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych 2014-07-14 10:04
Uchwała NrXLI/317/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2014r. 2014-07-14 10:03
Uchwala Nr XLI/316/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2014 - 2023 2014-07-01 11:59
UCHWAŁA Nr XLI/315/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. 2014-07-14 10:06
UCHWAŁA NR XLI/314/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17 czerwca 2014 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2014-07-14 10:08
UCHWAŁA NR XLI/313/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2014-07-14 10:08
UCHWAŁA Nr XLI/312/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Resko na lata 2014-2020 2014-07-14 10:11
UCHWAŁA NrXLI/311/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. 2014-07-01 12:00
Uchwała Nr XLI/310/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Resko za 2013 rok 2014-07-14 10:12