herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XLIV/330/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. 2014-12-22 13:21
UCHWAŁA Nr XLIV/331/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2014 - 2023 2014-12-22 13:21
UCHWAŁA Nr XLIV/332/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia jej przebiegu 2014-12-22 13:20
UCHWAŁA Nr XLIV/333/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Resko oraz w granicach części działek położonych w obrębie Smólsko 2014-12-22 13:19
UCHWAŁA Nr XLIV/334/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łabuń Wielki 2014-12-22 13:17
UCHWAŁA Nr XLIV/335/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Resko" 2014-12-22 13:16
UCHWAŁA Nr XLIV/336/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta z podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015r. 2014-12-22 13:15
UCHWAŁA Nr XLIV/337/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości 2014-12-22 13:14
UCHWAŁA Nr XLIV/338/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2014-12-22 13:13
UCHWAŁA Nr XLIV/339/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2015 rok 2014-12-22 13:12
UCHWAŁA Nr XLIV/340/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 października 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Reska 2014-12-22 13:12