herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowania Gminy Resko na lata 2015 - 2025 2015-07-20 12:19
UCHWAŁA nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2015-07-20 12:18
UCHWAŁA nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-07-20 12:17
UCHWAŁA nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu wyboru ławników 2015-07-20 12:16
UCHWAŁA nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2015-07-20 12:14
UCHWAŁA nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Resko 2015-07-20 12:13
UCHWAŁA nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Resku, nadania jej Statutu oraz określenia zasad i trybu wyboru radnych 2015-07-20 12:11
UCHWAŁA nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru delegenta Gminy Resko do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 2015-07-20 12:09
UCHWAŁA nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. 2015-07-20 12:07
UCHWAŁA nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014 2015-07-20 12:06
UCHWAŁA nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Resko za 2014 rok 2015-07-20 12:05