herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Ogłoszenie Burmistrza Reska w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Resko w sprawie stwierdzenia nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia ocenny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub odstąpienia od tergo obowiązku