herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA nr XIII/99/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2016 rok 2016-01-12 08:36
UCHWAŁA nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020" 2016-01-12 08:35
UCHWAŁA nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie szczegółowego sposobu i zakreśu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-01-12 08:34
UCHWAŁA nr XIII/96/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 2016-01-12 08:32
UCHWAŁA nr XIII/95/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2016 r. 2016-01-12 08:30
UCHWAŁA nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2016r. 2016-01-12 08:28
UCHWAŁA nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2016. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej GminyResko na lata 2015 - 2025 2016-01-12 08:27
UCHWAŁA nr XIII/92/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. 2016-01-12 08:25
UCHWAŁA nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia zmiany wieliletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2016 - 2026 2016-01-12 08:23
UCHWAŁA nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2016. 2016-01-12 08:21