Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie planowanej realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przemysław i Łabuń Wielki, Gmina Resko

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

 1. Zapraszający

Gmina Resko, ul. Rynek 1, 72-315 Resko

 1. Podstawa prawna

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz 2164, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zapraszającego www.bip.resko.pl.

 

 1. Przedmiot oraz cel prowadzenia dialogu technicznego

  1. Zapraszający planuje przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie budowa

   1. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Przemysław;

   2. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łabuń Wielki wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łabuń Wielki lub w wariancie z przesyłem ścieków do Reska.

  1. Celem dialogu jest doradztwo i pozyskanie informacji niezbędnych do opracowania opisu przedmiotu zamówienia, sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Zasady prowadzenia dialogu

  1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zapraszającego www.bip.resko.pl .

  2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

  3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim.

  4. Dialog techniczny ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §5 ust. 6 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.

  5. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów, w terminach określonych przez Zapraszającego.

  6. Termin zakończenia dialogu przewidziany jest na 30 dni od dnia ogłoszenia o jego rozpoczęciu.

 

 1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

  1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagani określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu.

  2. Zgłoszenia można składać:

   1. osobiście, w siedzibie Zapraszającego: Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, pokój nr 13 (sekretariat);

   2. faksem na nr 91 39 51 205;

   3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@resko.pl .

  1. Termin składania zgłoszeń: do dnia 19 lutego 2016, do godziny 12:00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do zapraszającego.

  2. Zapraszający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 

 1. Załączniki

  1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym.

  2. Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego.

 

 

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 02-02-2016 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 02-02-2016 10:29