herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXIV/192/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski 2017-01-31 13:57
Uchwała nr XXIV/191/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek drogowych 2017-01-31 13:55
Uchwała nr XXIV/190/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-01-31 14:49
Uchwała nr XXIV/189/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat 2017-01-31 14:52
Uchwała nr XXIV/188/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2017 r. 2017-01-31 13:48
Uchwała nr XXIV/187/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałe w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Resko na lata 2015-2022 2017-01-31 13:46
Uchwała nr XXIV/186/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2017-01-31 13:41
Uchwała nr XXIV/184/17 Radny Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku 2017-02-06 09:35
Uchwała nr XXIV/183/17 Radny Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi wniesionej na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku 2017-02-06 09:34
Uchwała nr XXIV/182/17 Radny Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi wniesionej na działalność Dyrektora Centrum Kultury w Resku 2017-02-06 09:32
Uchwała nr XXIV/181/17 Radny Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi wniesionej na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Resku 2017-02-06 09:31
Uchwała nr XXIV/180/17 Radny Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Resku 2017-02-06 09:27
Uchwała nr XXIV/185/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania straży miejskiej 2017-01-31 13:39