herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznej przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania