herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Burmistrz Reska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej i nie zabudowanej położonych na terenie gminy i miasta Resko: 1.Nieruchomość rolna oznaczona numerem geodezyjnym 98/3 o powierzchni 1100 m2, położona we wsi Lubień Dolny, gm. Resko, posiadająca urządzoną KW nr 2097. W SUiKZP Gminy Resko nieruchomość posiada kierunek - wielofunkcyjna strefa rozwoju. 2.Nieruchomość nie zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 77/3 o powierzchni 364 m 2 położona w m. Resko przy ul. Nadrzeczna 15b, posiadająca urządzoną KW nr 22104. W SUiKZP Gminy Resko nieruchomość posiada kierunek - zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi. Nieruchomość położona jest na obszarze podlegającej ochronie prawnej tj. na terenie Starego Miasta w Resku, które jest wpisane do rejestru zabytków(dec.78 z dnia 27.02.1956r.,KL.V-0/62/56).