herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Burmistrz Reska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych na terenie miasta Resko: 1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 789/10 o pow. 117 m2 położona przy ulicy Dąbrowszczaków 51 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami, księga wieczysta - 15546. 2. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 789/11 o pow. 156 m2 położona przy ulicy Dąbrowszczaków 52 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami, księga wieczysta - 15547. 3. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 789/12 o pow. 156 m2 położona przy ulicy Dąbrowszczaków 53 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami, księga wieczysta - 15548.