herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Burmistrz Reska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych na terenie miasta Resko.1.Nieruchomość nie zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 382/5 powierzchni 103 m2 położona w mieście Resko przy ulicy Boh. Monte Cassino 5,KW Nr 6859 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy i Miasta Resko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi. 2.Nieruchomość nie zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 378/1 powierzchni 610 m2 położona w mieście Resko przy ulicy Boh. Monte Cassino 7c, KW Nr 22052 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy i Miasta Resko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi. 3.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 114/4 powierzchni 403 m2 położona w mieście Resko przy ulicy Boh. Warszawy 8, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy i Miasta Resko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi.