herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Burmistrz Reska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta i gminy Resko. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (12-to lokalowy, stan robót budowlanych surowy ) oznaczona numerem geodezyjnym 14/21 o powierzchni 1964 m2 położona we wsi Przemysław 2, gm. Resko, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. KW nr 15931