herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Burmistrz Reska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Sosnowo, gm. Resko. 1.Nieruchomość rolna oznaczona numerem geodezyjnym 14 o powierzchni 1,13 ha , KW Nr 22223 położona we wsi Sosnowo w SUiKZP Gminy Resko działka posiada uwarunkowania - łąki podmokłe, wody otwarte. 2.Nieruchomość rolna oznaczona numerem geodezyjnym 23 o powierzchni 0,96 ha , KW Nr 22222 położona we wsi Sosnowo w SUiKZP Gminy Resko działka posiada uwarunkowania - łąki podmokłe, kierunki - strefa rozwoju wielofunkcyjnego.