herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Burmistrz Reska Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Resko. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana (budynkiem byłego przedszkola) oznaczona numerem geodezyjnym 159/2 o powierzchni 2831 m2 położona przy ulicy 1-go Maja 5, posiadająca KW Nr 21976, w SUiKZP Gminy Resko nieruchomość posiada kierunek - usługi oświaty, administracji, kultury, usługi inne - ważniejsze obiekty lub większe zespoły. Szczegółowe przeznaczenie nieruchomości zostało ustalone w decyzji o warunkach zabudowy na Przychodnię Lekarską wraz z dostosowaniem pomieszczeń do warunków sanitarno-technicznych. Nieruchomość położona jest na obszarze podlegającym ochronie prawnej tj. na terenie Starego Miasta w Resku, które wpisane jest do rejestru zabytków (dec.Nr 78 z dnia 27.02.1956r., KL.V-0/62/56).