herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Reska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Resko przy ulicy Nadrzecznej, oznaczonej numerem geodezyjnym 84/2 powierzchni 330 m2, KW - SZ1L/00023142/0 w SUiKZP Gminy Resko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniajacymi. Nieruchomość położona jest na obszarze podlegającym ochronie prawnej tj. na terenie Starego Miasta.