Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/112/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2020 r.. Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:23:21
Uchwała Nr XIII/111/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2020 r. Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:22:24
Uchwała Nr XIII/110/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:21:32
Uchwała Nr XIII/109/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:20:37
Uchwała Nr XIII/108/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2020 - 2033 Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:19:23
Uchwała Nr XIII/107/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Resko na rok 2020 Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:17:55
Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 stycznia 2020 r. Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:16:44
Uchwały Rady Miejskiej 2020 Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:15:22
Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2020 - 2033 Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:14:11
Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:12:53
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:09:41
Odpowiedź na interpelację radnego Leszka Simonowicza Mateusz Jaworski 2020-02-06 09:08:33
Interpletacja - Leszek Simonowicz Mateusz Jaworski 2020-02-06 09:08:02
/Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2020-02-05 09:11:11
Zawiadomienie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków formalnych, dotyczy podjętych czynności, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ? budowie farmy fotowoltaicznej ?Resko Solar Park? o mocy przyłączeniowej do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie? w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? Mateusz Jaworski 2020-02-05 09:05:44
Zawiadomienie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków formalnych podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko? w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska?: ?ochrona środowiska? Mateusz Jaworski 2020-02-05 09:03:44
Zawiadomienie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków formalnych podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko? w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska?: ?ochrona środowiska? Mateusz Jaworski 2020-02-05 07:23:40
Mateusz Jaworski 2020-01-30 14:56:06
Opiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Resko na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 Mateusz Jaworski 2020-01-30 14:52:22
Zarządzenie Nr 197/2020 Burmistrza Reska z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Mateusz Jaworski 2020-01-30 14:26:11
Centrum Usług Społecznych Mateusz Jaworski 2020-01-30 14:18:42
Zarządzenie Nr 198/2020 Burmistrza Reska z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Mateusz Jaworski 2020-01-30 13:58:32
Mateusz Jaworski 2020-01-30 08:39:25
Uchwała Nr XXIV.86.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2020-01-30 08:39:19
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2020 Mateusz Jaworski 2020-01-30 08:37:10
Ogłoszenie wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w roku 2020: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2020-01-28 10:39:27
ZARZĄDZENIE Nr 189/2019 Burmistrza Reska z dnia 31 grudnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2020-01-23 13:50:10
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:31:04
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:54
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:47
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:42
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:33
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:27
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:12
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:56
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:49
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:42
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:35
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:24