herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:23:04
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:22:56
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:22:49
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:22:11
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:22:05
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych dróg gminnych Łukasz Sobis 2018-03-15 08:57:09
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko - zabezpieczenie ruin Pałacu w Starogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu Łukasz Sobis 2018-03-14 09:36:40
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko - zabezpieczenie ruin Pałacu w Starogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu Łukasz Sobis 2018-03-14 09:36:15
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko - zabezpieczenie ruin Pałacu w Starogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu Łukasz Sobis 2018-03-14 09:36:08
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko - zabezpieczenie ruin Pałacu w Starogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu Łukasz Sobis 2018-03-14 09:35:18
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-03-13 08:54:12
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-03-13 08:24:32
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Resku Łukasz Sobis 2018-03-13 07:19:47
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-03-08 14:35:17
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych dróg gminnych Łukasz Sobis 2018-03-06 11:17:41
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych dróg gminnych Łukasz Sobis 2018-03-06 11:16:30
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych dróg gminnych Łukasz Sobis 2018-03-06 11:16:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych dróg gminnych Łukasz Sobis 2018-03-06 11:16:15
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych dróg gminnych Łukasz Sobis 2018-03-06 11:16:07
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych dróg gminnych Łukasz Sobis 2018-03-06 11:16:01
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych dróg gminnych Łukasz Sobis 2018-03-06 11:15:49
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 13.03.2018 r. Łukasz Sobis 2018-03-06 09:23:54
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-03-02 19:04:24
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-03-02 19:04:10
W Y K A Z Nr 4/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-03-02 14:10:18
Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2018 Mateusz Jaworski 2018-03-02 08:54:08
Zawiadomienie, że w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 1415 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Mateusz Jaworski 2018-02-23 07:44:26
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-02-21 10:58:51
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-02-21 10:58:39
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-02-21 10:58:30
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-02-21 10:56:51
Interpretacja indywidualna dotycząca opodatkowania farm fotowoltaicznych Mateusz Jaworski 2018-02-21 08:11:40
Uchwała Nr XXV.83.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-02-19 08:36:25
Uchwała Nr XXV.82.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Resko na 2018 rok Mateusz Jaworski 2018-02-19 08:34:33
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2018 Mateusz Jaworski 2018-02-19 08:32:51
OGŁOSZENIE BURMISTRZ RESKA Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr. 141/8 położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2018-02-16 11:59:42
OGŁOSZENIE BURMISTRZ RESKA Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr. 570/10 położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2018-02-16 11:59:11
OGŁOSZENIE BURMISTRZ RESKA Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr. 141/8 położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2018-02-16 11:57:09
OGŁOSZENIE BURMISTRZ RESKA Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr. 141/8 położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2018-02-16 11:55:09
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-02-13 13:38:27