Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:21:04
Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:20:07
Protokół VI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:19:16
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Reska z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:17:37
2012 Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:13:46
2011 Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:13:43
2010 Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:13:39
2009 Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:13:35
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-06-13 13:34:29
PROTOKÓŁ V/2019 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 27 marca 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-06-12 08:51:56
Mateusz Jaworski 2019-06-12 08:15:10
Mateusz Jaworski 2019-06-12 08:10:46
Raport o stanie Gminy Resko 2018 Mateusz Jaworski 2019-06-11 16:02:57
2018 Mateusz Jaworski 2019-06-11 15:58:45
§ Samodzielne stanowisko ds. straży miejskiej - OSM Mateusz Jaworski 2019-06-11 14:01:21
§ Strażnik Straży Miejskiej I Mateusz Jaworski 2019-06-11 14:01:02
§ Komendant Straży Miejskiej Mateusz Jaworski 2019-06-11 14:00:55
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za 2018 rok Łukasz Sobis 2019-05-31 11:53:34
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-05-29 12:49:32
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-05-29 12:48:01
Informacja o budżecie obywatelskim na 2020 r. Łukasz Sobis 2019-05-29 10:30:13
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Monte Cassino w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2019-05-23 09:26:23
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 28.05.2019 r. Mateusz Jaworski 2019-05-22 07:26:31
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2019-05-16 12:43:14
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-05-15 15:15:12
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Monte Cassino w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2019-05-15 13:37:44
Zapytanie ofertowe Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. Resko, którego nie ma Łukasz Sobis 2019-05-15 12:49:28
Sołectwa Mateusz Jaworski 2019-05-10 14:23:43
Uchwała Nr CL.270.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Resko na rok 2019 Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:27:43
Uchwała Nr CL.271.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:26:16
POSTANOWIENIE 160/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:23:58
POSTANOWIENIE 160/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:23:39
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Reska z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:22:41
Obwieszczenie Burmistrza Reska o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:20:31
POSTANOWIENIE 160/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2019-05-06 14:20:29
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RESKO ZA ROK 2018 Mateusz Jaworski 2019-04-30 14:03:07
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 29 kwietnia 2019 r. - w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Mateusz Jaworski 2019-04-29 11:49:22
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Monte Cassino w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2019-04-25 15:21:57
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Monte Cassino w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2019-04-25 15:21:43
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa osiedla domów jednorodzinnych na obszarze obejmującym trzy działki o nr. ewidencyjnym 5/2; 5/4; 5/5; obręb Prusim, gmina Resko, dostępnych z drogi wojewódzkiej nr 152 (dz. nr ewid. 15/1) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (sieci wod-kan, gazowa i energoelektr.) oraz drogą wewnętrzną i dojazdową" Mateusz Jaworski 2019-04-25 15:11:53