herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół XXXIII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-02-13 07:51:44
Uchwała Nr XLVI/303/10 Rady Miejskiej w Resku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:35:32
Uchwała Nr XLVI/302/10 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na Lata 2004 - 2007" Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:34:38
Uchwała Nr XLVI/301/10 Rady Miejskiej w Resku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Resko do wspólnej realizacji zadania publicznego, będącego we właściwościach Powiatu Łobez Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:33:23
Uchwała Nr XLVI/300/10 w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:31:37
Uchwała Nr XLVI/299/10 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:30:09
Uchwałą Nr XLVI/298/10 w sprawie określenia szczzegółowego sposobu konsultowania projektów októw prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:28:37
Uchwała Nr XLVI/297/10 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:26:58
Uchwała Nr XLVI/295/10 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:24:59
Uchwała Nr XLVI/296/10 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:23:48
Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010 r. Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:20:41
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 13:51:18
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 13:51:06
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 12:51:54
W Y K A Z Nr 2/2018 gruntu przeznaczonego do użyczenia położonego w obrębie Prusim, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-02-06 09:53:18
W Y K A Z Nr 1/2018 na dzierżawę w zakresie administrowania cmentarzy komunalnych położonych w mieście Resko oraz we wsi Stara Dobrzyca i Starogard Mateusz Jaworski 2018-02-06 09:52:34
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 07:39:54
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 07:39:31
Mateusz Jaworski 2018-02-05 12:25:09
W Y K A Z Nr 3/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-02-01 11:42:49
W Y K A Z Nr 2/2017 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:47:44
Zarządzenie Nr 394/2018 Burmistrza Reska z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:14:56
Zarządzenie Nr 393/2018 Burmistrza Reska z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:13:51
PODSTAWOWOWA KWOTA DOTACJI i STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA 2018 ROK - 30 stycznia 2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:09:53
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Mateusz Jaworski 2018-01-26 10:29:43
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:19:31
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:19:21
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:17:59
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:14:31
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:08:21
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:08:13
Ogłoszenie o wyniku otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2018-01-23 12:28:19
Ogłoszenie o wyniku otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2018-01-23 12:04:30
W Y K A Z Nr 1/2018 o przeznaczeniu do zbycia działki gruntowej w drodze darowizny Mateusz Jaworski 2018-01-17 11:26:45
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Łukasz Sobis 2018-01-16 13:32:02
Mateusz Jaworski 2018-01-16 09:25:23
Mateusz Jaworski 2018-01-16 09:22:09
Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznej przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:08:50
Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:06:48
Uchwała Nr XXXIII/284/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Resko od Powiatu Łobeskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:05:21