herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Resku z dnia 4 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-10-08 10:58:32
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2018-10-02 14:14:31
Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poprzez udzielenie koncesji na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz.1920 ze zmianami) Łukasz Sobis 2018-10-02 13:04:39
Ogłoszenie Burmistrz Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poprzez udzielenie koncesji na podstawie ustawy z dnia 21października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz.1920 ze zmianami) - dokument usunięty Łukasz Sobis 2018-10-02 13:04:12
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Mateusz Jaworski 2018-09-28 12:39:16
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Mateusz Jaworski 2018-09-28 12:38:19
Ogłoszenie Burmistrz Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poprzez udzielenie koncesji na podstawie ustawy z dnia 21października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz.1920 ze zmianami) - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-28 12:26:38
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2017/2018 Mateusz Jaworski 2018-09-28 11:06:11
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RESKU z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych Mateusz Jaworski 2018-09-28 11:04:47
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RESKU z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych Mateusz Jaworski 2018-09-28 10:51:12
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RESKU z dnia 28 września 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-09-28 10:51:06
Mateusz Jaworski 2018-09-28 08:11:52
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Resku z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Resko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-09-28 08:11:51
Mateusz Jaworski 2018-09-27 15:16:32
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Resku z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Resko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-09-27 15:16:27
Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:41:27
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. w celu powołania w gminie Resko obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:41:22
- dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:24:15
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. w celu powołania w gminie Resko obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:24:12
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. w celu powołania w gminie Resko obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:15:12
- dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:14:23
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. w celu powołania w gminie Resko obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:14:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Resko z dnia 18 września 2018 roku Burmistrz Gminy Resko podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Mateusz Jaworski 2018-09-24 08:41:21
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU ? DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2018-09-20 14:29:19
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Łabuniu Wielkim Łukasz Sobis 2018-09-19 12:33:45
Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły podstawowej o świetlicę wiejską wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną w Starogardzie Łukasz Sobis 2018-09-19 12:24:35
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Dorowo, Gmina Resko Łukasz Sobis 2018-09-19 12:19:11
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. Mateusz Jaworski 2018-09-19 07:18:58
Mateusz Jaworski 2018-09-17 07:46:06
W Y K A Z Nr 7/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-09-14 10:02:01
Mateusz Jaworski 2018-09-13 10:01:56
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RESKU z dnia 12 września 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza Mateusz Jaworski 2018-09-13 10:01:37
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Resku Mateusz Jaworski 2018-09-12 11:25:51
Uchwała Nr XXXVIII/326/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-09-10 09:47:16
W Y K A Z Nr 6/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-09-06 12:21:12
W Y K A Z Nr 5/2018 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cel rolny Mateusz Jaworski 2018-09-06 12:20:39
Mateusz Jaworski 2018-09-06 10:18:33
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 11.09.2018 r. Mateusz Jaworski 2018-09-04 07:22:48
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Mateusz Jaworski 2018-08-29 14:55:29
Mateusz Jaworski 2018-08-29 14:54:36