Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 PROTOKÓŁ XXIV/2021 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 15 września 2021 r
2 Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 29.10.2021 r.
3 UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia ?. października 2021 r. w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021?
4 POLOWANIE Ryś Nowogard 2021 i 2022
5 POLOWANIE Knieja Szczecin 2021-2022
6 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2020/2021
7 POLOWANIE Żubr Szczecin 2021-2022
8 POLOWANIE Jeleń Łobez 2021 i 2022
9 Zawiadamiam, że w dniu 11 października 2021 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o prowadzonych postępowaniach" o wydaniu w dniu 11 października 20211 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: OŚiGW.6220.9.2021.13 wydanej 22 września 2021 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.9 w obrębie Łabuń Mały, Gmina Resko"
10 INFORMACJA W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY ZŁOŻONEGO W RAMACH INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ MIESZKAŃCÓW GMINY RESKO