Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2022-05-18 13:22
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. 2022-05-18 13:21
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 2021-05-13 07:18
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2021-02-24 07:44
dokument Sprawozdanie z Programu współpracy za 2019 r. 2020-07-22 09:53
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2020-03-09 08:39
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2019-01-17 13:57
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017. 2018-04-24 09:38
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2018 2018-03-02 08:54
dokument Sprawozdanie z Programu współpracy za 2016 r. 2017-06-02 07:36
dokument Sprawozdanie z realizacji "programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko" 2017 2017-03-01 12:51
dokument GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 ? 2020 2016-04-26 14:41
dokument Program Wspierania Rodziny w Gminie Resko na lata 2016-2018 2016-04-26 14:31
dokument Sprawozdanie z realizacji "programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko" 2016-04-26 10:12
dokument Sprawozdanie z realizacji "programu współpracy Giny Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015" 2016-04-26 10:11
katalog 18 i 22.12.2015 - KATALOG -
dokument UCHWAŁA NR ..... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia ...... 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Resku w rejonie ulicy Szpitalnej 2012-04-20 13:25
dokument OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2011 DLA GMINY RESKO 2012-04-20 13:03