Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2023 r 2023-10-30 11:25
dokument Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za II kwartał 2023 roku - korekta 2023-08-04 10:04
dokument Informację z wykonania budżetu Gminy Resko za II kwartał 2023 roku 2023-07-26 07:52
dokument Skonsolidowany bilans Gminy Resko za 2022 rok 2023-06-22 07:55
katalog Sprawozdania finansowe Gminy Resko za 2022 rok - KATALOG -
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022 2023-04-28 07:58
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko 2023-03-13 09:33
dokument Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za III kwartał 2022r 2022-11-07 07:25
dokument Bilans skonsolidowany za 2021r. Gminy Resko - korekta 1 2022-09-26 15:18
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Resko za I półrocze 2022 roku 2022-09-01 07:43
dokument Sprawozdanie opisowe z działalności Centrum Kultury za I półrocze 2022 roku 2022-09-01 07:42
dokument Skonsolidowany bilans Gminy Resko na dzień 31.12.2021r. 2022-07-29 12:57
dokument Zbiorcze sprawozdania finansowe Gminy Resko za 2021 rok 2022-05-30 21:22
dokument Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2021 rok 2022-05-30 21:20
dokument Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za 2021 rok 2022-05-30 21:18
dokument Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za I kwartał 2022 r. - korekta 2022-06-01 11:21
dokument sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy resko za 2021 rok 2022-04-27 10:54
dokument informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Resko za rok 2021 2022-04-25 12:28
dokument Sprawozdanie martytoryczno-finanowe z działalności Centrum Kultury za rok 2021 2022-04-25 08:42
dokument Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury za I kwartał 2021r. 2021-08-24 08:23
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Resko za I kwartał 2021r. 2021-08-24 08:22
dokument Sprawozdania finansowe Gminy Resko roczne - 2020 r. 2021-05-11 09:39
dokument Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Resku roczne - 2020 r. 2021-05-11 09:38
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. 2021-04-01 10:59
dokument Sprawozdanie Centrum Kultury 2021-04-01 10:59
dokument Informacja o stanie mienia komunalnego 2021-04-01 10:58
katalog Sprawozdania finansowe Gminy Resko za I półrocze 2020 r. - KATALOG -
dokument Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego w Resku 2020-07-06 07:46
katalog Sprawozdania finansowe Gminy Resko za I kw. 2020 r. - KATALOG -
katalog Sprawozdania finansowe Gminy Resko roczne 2019 r. - KATALOG -
dokument Sprawozdania finansowe Gminy Resko za II kw. 2018 r. 2018-10-25 11:07
dokument SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W RESKU ZA ROK 2012 2013-03-21 07:28
dokument S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU ZA ROK 2012 2013-03-21 07:27