Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument zawiadamiam strony postępowania, że dnia 1 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 5/2020, znak: GP.6733.2.2020 na rzecz Powiatu Łobeskiego, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez, kończąca postępowanie administracyjne dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego oddziału dziecięcego na terenie ZOL w Resku na budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2020-04-06 07:53
dokument zawiadamiam strony postępowania, że dnia 24 marca 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2020, znak: GP.6733.4.2020 na rzecz G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, kończąca postępowanie administracyjne dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Resku. 2020-04-06 07:52
dokument zawiadamiam strony postępowania, że dnia 27 marca 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2020, znak: GP.6733.3.2020 na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kończąca postępowanie administracyjne dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV. 2020-04-06 07:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ?Przebudowa oraz rozbudowa drogi w miejscowości Dorowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną? 2019-08-30 07:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ?Przebudowa drogi w miejscowości Prusim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną?. 2019-08-30 07:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ?Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Łosośnica?. 2019-08-30 07:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków w Resku. 2019-08-30 07:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowie pięciu pomieszczeń budynku szkoły na sale wystawiennicze. 2019-08-30 07:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Resko. 2019-08-30 07:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PEde63mm w m. Resko. 2019-08-30 07:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sucharskiego w Resku. 2019-08-30 07:26
dokument Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Resko 2019-07-25 14:09
dokument Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sucharskiego w Resku 2019-07-25 14:08
dokument Przebudowa oraz rozbudowa drogi w miejscowości Dorowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2019-07-25 14:07
dokument Przebudowa drogi w miejscowości Prusim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2019-07-25 14:07
dokument Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Łosośnica 2019-07-25 14:07
dokument Budowa linii nN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko 2019-04-10 11:34
dokument Budowa linii SN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko 2019-04-10 11:34
dokument Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Resku 2018-11-23 10:27
dokument Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-11-23 10:26
dokument Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2018-11-23 10:26
dokument budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni wraz z oświetleniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2018-11-23 10:25
dokument postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. 2018-09-19 07:18
dokument inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. 2018-07-19 12:26
dokument Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem 2018-06-05 11:02
dokument Budowa publicznie dostępnego placu wraz z budową pomnika - głazu pamiątkowego poświęconego mjr. Henrykowi Sucharskiemu 2018-06-05 11:02
dokument Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko 2018-01-11 13:17
dokument Przebudowie mostu zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo ? Ługowina ? Piaski w km 1+544. 2017-11-20 07:52
dokument Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej 2017-11-15 09:25
dokument Przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nN i oświetleniowej na kablowe 2017-11-15 08:45
dokument Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-11-15 08:54
dokument Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV celem zasilenia w energię elektryczną działek w obrębie Policko 2016-12-12 07:27
dokument rozbudowa sieci elektroenergetycznej s.n. 15 kV, to jest: budowie linii kablowej 15 kV i posadowieniu rozdzielnicy s.n. 15 kV w celu zasileniu zakładu produkcyjnego IKEA przy ul. Stefana Żeromskiego 44A w m. Resko, 2016-07-15 13:38
dokument Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Resko 2016-05-24 14:06
dokument Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta w Resku poprzez przebudowę ulicy Bohaterów Warszawy oraz Kołobrzeskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2016-05-05 12:41
dokument Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta w Resku poprzez przebudowę ulicy Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2016-05-05 12:40