Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

URZĄD MIEJSKI W RESKU


|--- Informacje podstawowe

|--- Burmistrz Reska

|--- Sekretarz Gminy

|--- Skarbnik Gminy

|--- Regulaminy organizacyjne

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- 2023

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Pracownicy Socjalni

            |--- Urząd Miejski w Resku

      |--- 2022

            |--- Urząd Miejski

            |--- Pracownicy Socjalni

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

      |--- 2021

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Pracownicy Socjalni

            |--- Urząd Miejski

      |--- 2020

            |--- Urząd Miejski

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Pracownicy socjalni

      |--- 2019

            |--- Urząd Miejski

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- 2018

            |--- Urząd Miejski

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- 2017

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Urząd Miejski

      |--- 2016

            |--- Urząd Miejski

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

      |--- 2015

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Urząd Miejski

      |--- 2014

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski

                  |--- Kwiecień

      |--- 2013

            |--- Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski

                  |--- Kwiecień

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- 2012

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski

                  |--- KWIECIEŃ

                  |--- LUTY

      |--- 2011

            |--- Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- 2010

            |--- Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski

      |--- 2009

            |--- Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski

      |--- 2008

            |--- Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski

            |--- Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej

      |--- 2007

            |--- Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski

      |--- 2006

            |--- Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |--- Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski

      |--- 2005

            |--- Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski

      |--- 2004

      |--- 2003

|--- Ocena strony postępowania administracyjnego

Wybory Samorządowe 2024


|--- Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza

|--- Zarządzenia Wojewody

|--- Zarządzenia, obwieszczenia, postanowienia, uchwały PKW

|--- Obwieszczenie Marszałka i Starosty

|--- Informacje Komisji Terytorialnej

Planowanie przestrzenne


|--- Studium Uwarunkowań i Kierunków

      |--- Dane przestrzenne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024


|--- Informacje, Uchwały, Obwieszczenia

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ SPÓŁKI


|--- Gminne Spółki Z O.O.

|--- Budżetowe

|--- Posiadające osobowość prawną

Organa


|--- Złożenie skargi, petycji i wniosku

|--- Samodzielne stanowiska - Zadania i kompetencje

Informacje o polowaniach zbiorowych oraz o książkach ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym


|--- Informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych

|--- Informacje o miejscu przechowywaniu książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposo

|--- Rozporządzenia Wojewody

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


|--- Obowiązek informacyjny

JEDNOSTKI POMOCNICZE


|--- Statut sołectw

|--- Sołectwa i Sołtysi

RADA MIEJSKA


|--- Raport o stanie Gminy

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Transmisje obrad Rady Miejskiej w Resku

|--- Projekty uchwał, sprawozdania, programy i inne

      |--- 18 i 22.12.2015

|--- Skład Rady Miejskiej w Resku

|--- Komisje Rady Miejskiej i ich skład

|--- Terminy sesji Rady Miejskiej

|--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

      |--- 2008

            |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej

      |--- 2007

      |--- 2006

      |--- 2005

      |--- 2004

      |--- 2003

            |--- Inne

            |--- Sesje Rady Miejskiej

|--- Projekty uchwał do zaopiniowania przez organizacje społeczne i inne uprawnione osoby

|--- Materiały dla radnych

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

      |--- 2018/2019

      |--- 2008

      |--- 2017

      |--- 2007

      |--- 2016

            |--- Kwiecień 2016

      |--- 2006

      |--- 2015

            |--- Kwiecień 2015

            |--- Grudzień 2014

      |--- 2005

      |--- 2014

      |--- 2004

      |--- 2024 zakończenie kadencji

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2003

|--- Złożenie skargi, petycji i wniosku

|--- Interpelacje i zapytania Radnych

      |--- Zapytania

Zgromadznia


|--- informacje

Wybory Ławników


|--- Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

|--- Wybory uzupełniające na Ławników na kadencję 2020 - 2023

|--- Wybory Ławników ? Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza


|--- Projekty zgłoszone w ramach inicjatywy

|--- Uchwały Rady Miejskiej w Resku dotyczące inicjatywy uchwałodawczej

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA


|--- Ogłoszenia i obwieszczenia

PRAWO LOKALNE


|--- Zarządzenia Burmistrza Reska

|--- Statut

      |--- Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku

      |--- Statut Sołectwa

      |--- Statut Gminy Resko

|--- Uchwały Rady Miejskiej

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2024

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2023

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2022

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2021

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2020

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2020 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 stycznia 2020 r.

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2020

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2019

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2019 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 07 października 2019 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 04 września 2019 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2019 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2019 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r.

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2019

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2018

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 października 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 września 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z 9 maja 2018 r

            |--- Sesja Rady Miejskiej z 27 marca 2018 r

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 marca 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 6 luty 2018 r.

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2018

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2017

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 września 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 sierpnia 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 maja 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r.

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2017

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2016

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2016

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2016 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 października 2016 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 września 2016 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 12 września 2016 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2016 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2016 r.

            |--- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.04.2016r. dot. uchwały nr XIV/108/16 Rady Miejskiej w Resku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół w Resku

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2016 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 luty 2016 r.

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2015

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2015

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.

            |--- Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 października 2015 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 września 2015 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2015 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2015 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 luty 2015 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2015 r.

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2014

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2014

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2014 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 października 2014 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 września 2014 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2014 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2014 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2014 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2014 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r.

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2013

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 września 2013r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2013r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 2 września 2013r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2013r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2013r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2013r.

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2013

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2012

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 października 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 06 czerwca 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2012 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 stycznia 2012 r.

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2012

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2011

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 października 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 września 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 2 września 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2011 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 r.

      |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2011

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2010

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2010 r

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2010 r

                  |--- Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

                  |--- Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wybory przewodniczącego Rady Miejskiej

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 października 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 marca 2010 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2010 r.

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2009

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 października 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 września 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2009 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej z dnia 6 lutego 2009 r.

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2008

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2007

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2006

            |--- Sesja Rady Miejskiej z 30.08.06

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2005

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2004

      |--- Uchwały Rady Miejskiej 2003

|--- Interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

|--- Strategia rozwoju i Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Resko

|--- Uchwały podatki i opłaty

      |--- Podatki 2021

      |--- Podatki 2020

      |--- Podatki 2019

      |--- Podatki 2017

      |--- Podatki 2016

      |--- Uchwały 2014

|--- Wydane interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

REJESTRY I EWIDENCJE


|--- Rejestry prowadzone w Urzędzie Miejskim w Resku

|--- Rejestr instytucji kultury

|--- Księga rejestrowa instytucji kultury

INFORMACJE


|--- dokumentacja kontroli przeprowadzonych w Gminie Resko

|--- Obwieszczenia Burmistrza

|--- Sprawozdania

      |--- Sprawozdania finansowe Gminy Resko za 2022 rok

      |--- Sprawozdania finansowe Gminy Resko za I półrocze 2020 r.

      |--- Sprawozdania finansowe Gminy Resko za I kw. 2020 r.

      |--- Sprawozdania finansowe Gminy Resko roczne 2019 r.

|--- Cmentarz

|--- Zarządzenia Burmistrza Reska

|--- Ogłoszenia Placówki wsparcia dziennego

|--- Budżet Obywatelski Mieszkańców Resko 2020

|--- Spis rolny 2020

|--- Raporty

|--- informacja o lobbingu

|--- Nabór na wolne stanowiska

|--- Oświadczenia Burmistrza

|--- Dokumenty, wnioski

      |--- Opłaty retencyjne

      |--- Skargi

      |--- Działalność gospodarcza

            |--- Informacje

      |--- Ochrona środowiska

      |--- Ewidencja ludności, dowody osobiste, akt urodzenia

            |--- Wydanie dowodu osobistego

                  |--- Karty informacyjne

                  |--- Druk do wypełnienia

            |--- Utrata dowodu osobistego

                  |--- Karta informacyjna

                  |--- DRUKI do wypełnienia

            |--- Odnalezienie dowodu osobistego

                  |--- Karty informacyjne

                  |--- DRUKI do wypełnienia

      |--- Podatki i Opłaty

            |--- 2020

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

                  |--- INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

                  |--- INFORMACJA O LASACH

                  |--- INFORMACJA O GRUNTACH

            |--- Dane

            |--- Deklaracje

            |--- Informacje

|--- Oświata

|--- Jak załatwić sprawę

|--- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

|--- Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

|--- Budżet Gminy

      |--- Budżet Gminy Resko 2024

      |--- Budżet Gminy Resko 2023

      |--- Budżet Gminy Resko 2022

      |--- Budżet Gminy Resko 2021

      |--- Budżet Gminy Resko 2020

      |--- Budżet Gminy Resko 2019

      |--- Budżet Gminy Resko 2018

      |--- Budżet Gminy Resko 2017

      |--- Budżet Gminy Resko 2016

      |--- Budżet Gminy Resko 2015

      |--- Budżet Gminy Resko 2014

      |--- Budżet Gminy Resko 2013

      |--- Budżet Gminy Resko 2012

      |--- Budżet Gminy Resko 2011

      |--- Budżet Gminy Resko 2010

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za III kwartał 2010 roku

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za II kwartał 2010 roku

      |--- Budżet Gminy Resko 2009

      |--- Budżet Gminy Resko - 2008

      |--- Budżet Gminy Resko - 2007

      |--- Budżet Gminy Resko - 2006

      |--- Budżet Gminy Resko - 2004

      |--- Budżet Gminy Resko - 2003

|--- Obwieszczenia i ogłoszenia

      |--- Azbest 2024

      |--- AZBEST 2022

      |--- AZBEST 2021

      |--- Azbest 2017

      |--- AZBEST 2016

      |--- Fotowoltaika

      |--- AZBEST 2015

      |--- Kontrole wewnętrzne

      |--- Azbest 2013

|--- Platforma Zakupowa

|--- Zamówienia publiczne

|--- Instrukcja obsługi

|--- Gospodarka nieruchomościami

|--- Obwieszczenia w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy

|--- Nieruchomości na sprzedaż

Ochrona środowiska, w tym informacje o decyzjach środowiskowych


|--- Decyzje środowiskowe

|--- wykaz planowanych i istniejących inwestycji dla których wydano decyzję środowiskową

|--- Zawiadomienia o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniach

|--- Informacje o postępowaniach administracyjnych

      |--- Opiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Resko na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027

      |--- Sprawozdania

      |--- RAPORT

|--- Wnioski

|--- Program Ochrony Środowiska

SYSTEM UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI


|--- Informacje ogólne - gospodarka odpadami

|--- Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób kompostujących bioodpady

|--- Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

|--- Informacja z ustawy

|--- Usuwanie folii

|--- Informacja z ustawy dla rolników

|--- Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie

|--- Oświadczenie PSZOK

|--- Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

|--- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i nie zamieszkałe

|--- Analizy systemu gospodarki odpadami

|--- Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gmine Resko

|--- Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w art.7 ust.1, pkt.2-4 ustawy z dnia 13

|--- Rejest działalności regulowanej

|--- Informacje o zakresie wymaganych zezwoleń i wpisywaniu do rejestru ewidencji regulowanej

|--- sposób i zakres świadczenia usług

Informacje dla osób prowadzących gospodarstwa rolnicze i dla mieszkańców


|--- Informacje podatkowe

|--- Informacje o gospodarowaniu odpadami pochodzącymi z gospodarstwa rolnego

|--- Informacja z ustawy

Adopcje zwierząt


|--- Informacje

|--- Galeria psy do adopcji

Petycje i Informacje Publiczne


|--- Gospodarka odpadami

      |--- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

      |--- Analiza - tabele

      |--- Sprawozdania kwartalne od podmiotów

|--- Petycje

|--- Informacje publiczne

Wody Polskie


|--- Obwieszczenia Dyrektora Zarządu

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


|--- Podstawowe informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

|--- Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzys

Gminna Ewidencja Zabytków


|--- karty adresowe