Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Orzeszkowo) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 4/1 obręb: Orzeszkowo gmina:Resko" 2023-05-24 10:26
dokument D E C Y Z J A środowiskowa - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą na działce nr ew. 48/6 obręb ewidencyjny 0026 Ługowina, gmina Resko, powiat łobeski, woj.zachodniopomorskie" 2023-04-13 22:06
dokument decyzja środowiskowa (OŚiGW.6220.10.2022.15), w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Lubień Dolny, gmina Resko" 2023-03-16 11:02
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 20 w obrębie Siwkowice, gmina Resko" 2023-02-22 14:19
dokument decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.224 w obrębie Policko w gminie Resko" 2022-09-01 14:50
dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowania (OŚiGW.6220.1.2022) dla planowanej zmiany przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" 2022-05-23 13:47
dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla inwestycji pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Smólsko, gmina Resko" 2022-05-18 11:18
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-03-31 07:20
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-03-29 19:53
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-10-05 10:18
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-09-23 12:30
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapami lub w całości na działce ewidencyjnej 244/6 obręb Polico, gm. Resko" 2021-08-05 09:23
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "PRUSIM II", "PRUSIM III", "PRUSIM IV", "PRUSIM V" o łącznej mocy do 4 MW na działce nr ew. 3/1 (obręb 0009), w obrębie ew. Prusim, Gmina Resko" 2021-07-07 20:37
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 3/1 (obręb 0009 Prusim) w miejscowości Prusim, Gmina Resko" (proj. Prusim I)" 2021-07-07 20:35