Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko w Szczecinie z dnia 09.02.2024 r. Znak WST-K.420.3.2022.MCD.6 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy elektrowni wiatrowych Karwowo o łącznej mocy do 57 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV,sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Łobez, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Karwowo, na terenie działek o nr ewid.: 9, 10, 11/3, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 65, 66, 79/2, 79/3, 79/4, 76/5, 81, 84, 85, 92, 21, 22, 23, 24, 177/2 obręb Karwowo 2024-02-21 07:23
dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych nr 413/1, 413/3, 413/5, 415/12, dr 414 w obrębie Iglice w gminie Resko" 2024-02-12 11:05
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej Przemysław o mocy do 122,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii na działkach nr 18/7, 18/8 oraz 22 obręb Przemysław, gmina Resko ? obszar wiejski, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2024-01-04 11:29
dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2023-12-21 12:47
dokument Obwieszczenie SKO w Szczecinie informujące o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza z dnia 31.10.2023 znak: OŚiGW.6220.12.2021.20 "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych"Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW 2023-12-19 10:50
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach (OŚiGW.6220.11.2021.27) wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 415/7, 416, 417" 2023-11-15 14:59
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 72 w obrębie Ługowina, gmina Resko" 2023-11-14 11:34
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych nr 404, 405, 406, 411 w obrębie Iglice w gminie Resko" 2023-11-09 14:03
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 415/5, 415/6, 415/8, 415/10 część dr 414 w obrębie Iglice w gminie Resko" 2023-11-08 12:07
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa linii napowietrznej Wn -110 KV energetyki zawodowej ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu celem przyłączenia do stacji elektroenergetycznej transformatorowo ? przekształtnikowej 110/15 KV 2023-09-22 14:16
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa elektrowni słonecznej "Łobez" o mocy łącznej do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Resko" 2023-09-21 14:13
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Porąbka o łącznej mocy do 140 MW zlokalizowanej w gminie Resko, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie" 2023-07-31 14:18
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW zlokalizowanej w obrębie Prusim, gmina Resko wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą" 2023-07-17 14:08
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Orzeszkowo) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 4/1 obręb: Orzeszkowo gmina:Resko" 2023-05-24 10:26
dokument D E C Y Z J A środowiskowa - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą na działce nr ew. 48/6 obręb ewidencyjny 0026 Ługowina, gmina Resko, powiat łobeski, woj.zachodniopomorskie" 2023-04-13 22:06
dokument decyzja środowiskowa (OŚiGW.6220.10.2022.15), w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Lubień Dolny, gmina Resko" 2023-03-16 11:02
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 20 w obrębie Siwkowice, gmina Resko" 2023-02-22 14:19
dokument decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.224 w obrębie Policko w gminie Resko" 2022-09-01 14:50
dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowania (OŚiGW.6220.1.2022) dla planowanej zmiany przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" 2022-05-23 13:47
dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla inwestycji pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Smólsko, gmina Resko" 2022-05-18 11:18
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-03-31 07:20
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-03-29 19:53
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-10-05 10:18
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-09-23 12:30
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapami lub w całości na działce ewidencyjnej 244/6 obręb Polico, gm. Resko" 2021-08-05 09:23
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "PRUSIM II", "PRUSIM III", "PRUSIM IV", "PRUSIM V" o łącznej mocy do 4 MW na działce nr ew. 3/1 (obręb 0009), w obrębie ew. Prusim, Gmina Resko" 2021-07-07 20:37
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 3/1 (obręb 0009 Prusim) w miejscowości Prusim, Gmina Resko" (proj. Prusim I)" 2021-07-07 20:35