Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Reska 2024-05-09 08:09
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2024-05-09 08:08
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Resko w skład Zgromadzenia Związku - Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2024-05-09 08:08
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Resko w skład Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 2024-05-09 08:07
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Resku 2024-05-09 08:06
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Resku 2024-05-09 08:05
dokument UCHWAŁA NR ...... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2024 - 2035 2024-05-09 08:04
dokument UCHWAŁA NR .......... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 15 maja 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Resko na rok 2024 2024-05-09 08:01
dokument Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" 2023-11-21 09:46
dokument Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2024 rok" 2023-11-14 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 823/2023 BURMISTRZA RESKA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2028 2023-09-27 14:42
dokument Zarządzenie Nr 662 Burmistrza Reska z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2023 r." 2022-11-07 10:22
dokument Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2023 2022-10-11 12:01
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia ?. października 2021 r. w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021? 2021-10-26 12:58
dokument ZARZĄDZENIE w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-01-07 13:58
dokument Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2021 2020-10-13 14:44
dokument Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2021 r." 2020-10-13 14:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/2019 BURMISTRZA RESKA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2020 r.? 2019-11-26 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/2019 BURMISTRZA RESKA z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-10-07 07:23
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Reska z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-06-14 07:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA RESKA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2019 r.? 2019-01-02 07:17
dokument Zarządzenie Nr 363/2017 Burmistrza Reska z dnia 3 listopada 2017 w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwał w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2018 r." 2017-11-07 07:04
dokument Zarządzenie Nr 333/2017 Burmistrza Reska z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-09-11 12:03
dokument Zarządzenie nr 287/2017 Burmistrza Reska z dnia 18 kwietnia 2017 w sprawie konsultacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-04-19 07:11
dokument Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Reska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2016-12-21 14:29
dokument Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Reska z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-10-03 14:57
dokument Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Reska z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie - PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RESKO NA 2016r. 2016-01-18 11:13
dokument Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Reska z dnia 29.09.2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-09-30 13:26
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Reska z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RESKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015 2015-01-22 14:45
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Reska z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie - PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RESKO NA 2015r. 2015-01-19 13:52
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Reska z dnia 4 grudnia 2014 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-12-04 14:30
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Resku w sprawie przyjęciaprogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2014 2014-01-07 08:16
dokument Zarządzenie Nr 398/2013 Burmistrza Reska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-12-04 08:49
dokument PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RESKO NA 2013r. 2013-02-12 14:10
dokument UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Resku z dnia ????.. 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Resko 2012-11-29 08:04
dokument UCHWAŁA Nr XXIV/171/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012r.. w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? na rok 2013 2012-10-30 13:38
dokument UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Resku z dnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2012-10-17 12:48
dokument 2012-01-30 09:40
dokument PROJEKT UCHWAŁY w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2012r." 2012-01-30 09:39