Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 23 maja 2022 r. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-05-23 13:50:07
Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o prowadzonych postępowaniach" o wydaniu zmieniającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-05-23 13:48:56
decyzja o środowiskowych uwarunkowania (OŚiGW.6220.1.2022) dla planowanej zmiany przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-05-23 13:47:17
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Reska, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-05-20 11:45:19
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie miejscowości Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-05-20 11:44:49
Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO Mateusz Jaworski 2022-05-18 13:22:10
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. Mateusz Jaworski 2022-05-18 13:21:18
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla inwestycji pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Smólsko, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-05-18 11:18:03
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 24.05.2022 r. Mateusz Jaworski 2022-05-18 09:24:07
dotyczy osób, które są stronami postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - osób o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Smólsko, na terenie działek o nr ew. 677 i 680/1, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-05-18 09:22:26
działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 16 maja 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Smólsko, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-05-18 09:20:32
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla inwestycji pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Smólsko, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-05-18 09:18:44
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2022-05-16 11:09:28
Informacja w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejski w Resku - do spraw księgowości budżetowej Mateusz Jaworski 2022-05-16 11:07:12
1 Mateusz Jaworski 2022-05-11 11:39:48
Zarządzenie Nr 540/2022 Burmistrza Reska z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2022-05-09 09:10:54
Oferta na realizację zadania publicznego: Muzeum Ziemi Reskiej w Resku - digitalizacja zbiorów oraz powstanie strony internetowej muzeum Łukasz Sobis 2022-05-05 07:26:08
Oferta na realizację zadania publicznego: Muzeum Ziemi Reskiej w Resku - digitalizacja zbiorów oraz powstanie strony internetowej muzeum Łukasz Sobis 2022-05-05 07:23:50
POLOWANIE Eskulap Stargard 2022 Mateusz Jaworski 2022-05-04 10:03:50
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2022 ROK Mateusz Jaworski 2022-04-29 11:52:37
OBWIESZCZENIE PUBLICZNE Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-04-29 07:33:22
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RESKO ZA ROK 2021 Mateusz Jaworski 2022-04-28 08:04:39
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy resko za 2021 rok Mateusz Jaworski 2022-04-27 10:54:59
informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Resko za rok 2021 Mateusz Jaworski 2022-04-25 12:28:56
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2022-04-25 12:06:05
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2022-04-25 12:06:02
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2022-04-25 12:00:50
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2022-04-25 11:57:10
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2022-04-25 11:56:22
informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2022r Mateusz Jaworski 2022-04-25 11:53:56
Sprawozdanie martytoryczno-finanowe z działalności Centrum Kultury za rok 2021 Mateusz Jaworski 2022-04-25 08:42:33
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dotyczy osób, które są stronami postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - osób o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Smólsko, na terenie działek o nr ew. 677 i 680/1, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-04-20 11:10:17
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Reska, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-04-07 13:42:31
W Y K A Z Nr 1/2022 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2022-04-07 13:42:04
Rokowania sprzedaż udziału Siwkowice 8, gm. Resko. Łukasz Sobis 2022-04-05 11:09:12
Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz.2373 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 28 marca 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Karwowo o długości ok. 2040 mb wraz z przebudową mostu w ramach zadania pn.: "Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Karwowo o długości ok. 2150 mb wraz z budową mostu Mateusz Jaworski 2022-04-01 07:29:04
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 31 marca 2022 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-04-01 07:27:23
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 31 marca 2022 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn:- "informacje o postępowaniach administracyjnych", o ustanowieniu stron postępowania w postępowaniu administracyjnym, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-04-01 07:25:50
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 31 marca 2022 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce "informacje o postępowaniach administracyjnych" - strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-04-01 07:24:05
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Mateusz Jaworski 2022-03-31 07:20:27