Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska, gm. Resko. Łukasz Sobis 2022-10-06 09:42:51
B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska, gm. Resko. Łukasz Sobis 2022-10-06 09:15:19
Odpowiedź na zapytania Radnego Mateusz Jaworski 2022-10-04 12:42:32
Zapytanie Radnego Leszka Simonowicza Mateusz Jaworski 2022-10-04 12:41:49
Zapytania Mateusz Jaworski 2022-10-04 12:40:38
Interpelacje i zapytania Radnych (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2022-10-04 12:39:28
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Mateusz Jaworski 2022-09-29 09:14:37
Bilans skonsolidowany za 2021r. Gminy Resko - korekta 1 Mateusz Jaworski 2022-09-26 15:18:41
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 29.09.2022 r. Mateusz Jaworski 2022-09-23 09:57:53
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-09-21 21:19:37
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Ługowina, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-09-21 21:18:26
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 37_2022 Mateusz Jaworski 2022-09-16 13:23:52
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH - Ciągnik rolniczy URSUS C-360 3P z hydraulicznym pługiem odśnieżnym ? PJ 20 Mateusz Jaworski 2022-09-16 13:10:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa do trzech budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, jako mieszkań wspomagających w przeprowadzeniu procesu deinstytucjonalizacji, inwestycja na terenie działek nr ewid. 20/1, 799 obręb Resko Mateusz Jaworski 2022-09-12 13:16:12
Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych - Ciągnik rolniczy URSUS C-360 3P z hydraulicznym pługiem odśnieżnym PJ20 Łukasz Sobis 2022-09-06 10:00:49
PROTOKÓŁ XXXII/2022 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 1 sierpnia 2022 r Mateusz Jaworski 2022-09-05 12:18:07
PROTOKÓŁ XXXI/2022 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 29 czerwca 2022 r. Mateusz Jaworski 2022-09-05 12:17:35
PROTOKÓŁ XXX/2022 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 24 maja 2022 r. Mateusz Jaworski 2022-09-05 12:16:52
PROTOKÓŁ XXIX/2022 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 1 kwietnia 2022 r. Mateusz Jaworski 2022-09-05 12:15:48
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.224 w obrębie Policko w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2022-09-01 14:50:06
PUBLICZNE OGŁOSZENIE Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.224 w obrębie Policko w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2022-09-01 14:48:56
PUBLICZNE OGŁOSZENIE Zawiadamiam, że w dniu 1 września 2022 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.224 w obrębie Policko w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2022-09-01 14:47:06
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2022-09-01 09:06:25
Darowizna dla Ukrainy (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2022-09-01 08:26:14
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Resko za I półrocze 2022 roku Mateusz Jaworski 2022-09-01 07:43:03
Sprawozdanie opisowe z działalności Centrum Kultury za I półrocze 2022 roku Mateusz Jaworski 2022-09-01 07:42:31
Sprawozdanie opisowe z działalności Centrum Kultury za I półrocze 2022 roku - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2022-09-01 07:42:04
Sprawozdanie opisowe z działalności Centrum Kultury za I półrocze 2022 roku - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2022-09-01 07:41:54
OBWIESZCZENIE PUBLICZNE Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2022 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. 415/3 obręb Iglice" Mateusz Jaworski 2022-08-26 09:50:24
OBWIESZCZENIE PUBLICZNE Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2022 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. 415/3 obręb Iglice" Mateusz Jaworski 2022-08-23 11:43:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa do trzech budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, jako mieszkań wspomagających w przeprowadzeniu procesu deinstytucjonalizacji, inwestycja na terenie działek nr ewid. 20/1, 799 obręb Resko Mateusz Jaworski 2022-08-23 11:28:05
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Przemysław, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-08-23 10:09:25
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Łosośnica, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-08-23 10:08:22
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krosino, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-08-23 10:05:52
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Łabuń Wielki, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-08-23 10:04:47
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej Mateusz Jaworski 2022-08-11 13:28:45
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Mateusz Jaworski 2022-08-11 13:27:51
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału - zakładka menu usunięta Mateusz Jaworski 2022-08-11 13:25:45
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Mateusz Jaworski 2022-08-11 13:25:20
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2022-08-11 13:24:27