Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROTOKÓŁ XXIV/2021 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 15 września 2021 r Mateusz Jaworski 2021-10-26 13:09:34
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 29.10.2021 r. Mateusz Jaworski 2021-10-26 13:07:18
UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia ?. października 2021 r. w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021? Mateusz Jaworski 2021-10-26 12:58:43
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2020/2021 Mateusz Jaworski 2021-10-22 11:03:04
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2020/2021 Mateusz Jaworski 2021-10-22 11:02:17
POLOWANIE Ryś Nowogard 2021 i 2022 Mateusz Jaworski 2021-10-21 14:42:52
POLOWANIE Knieja Szczecin 2021-2022 Mateusz Jaworski 2021-10-21 14:42:36
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2020/2021 Mateusz Jaworski 2021-10-21 07:43:04
POLOWANIE Żubr Szczecin 2021-2022 Mateusz Jaworski 2021-10-18 12:14:27
POLOWANIE Jeleń Łobez 2021 i 2022 Mateusz Jaworski 2021-10-18 12:14:09
Zawiadamiam, że w dniu 11 października 2021 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o prowadzonych postępowaniach" o wydaniu w dniu 11 października 20211 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: OŚiGW.6220.9.2021.13 wydanej 22 września 2021 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.9 w obrębie Łabuń Mały, Gmina Resko" Mateusz Jaworski 2021-10-11 12:04:51
Uchwały Rady Miejskiej w Resku dotyczące inicjatywy uchwałodawczej (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2021-10-11 11:14:48
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2021-10-11 11:13:37
INFORMACJA W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY ZŁOŻONEGO W RAMACH INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ MIESZKAŃCÓW GMINY RESKO Mateusz Jaworski 2021-10-11 11:12:42
Projekty zgłoszone w ramach inicjatywy (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2021-10-11 11:10:33
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2021-10-11 11:06:41
POLOWANIE Knieja Szczecin 2021-2022 Mateusz Jaworski 2021-10-08 09:30:55
POLOWANIE Eskulap Stargard 2021-2022 Mateusz Jaworski 2021-10-08 09:30:37
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Łukasz Sobis 2021-10-07 10:51:09
W Y K A Z Nr 4/2021 o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości i lokalu mieszkalnego Mateusz Jaworski 2021-10-07 10:45:01
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Łukasz Sobis 2021-10-07 09:47:34
Oferta na realizację zadania publicznego: Dofinansowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa miejsca rekreacji - skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2021-10-06 13:16:14
Oferta na realizację zadania publicznego: Dofinansowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa miejsca rekreacji - skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2021-10-06 13:15:42
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Mateusz Jaworski 2021-10-05 10:18:32
Zawiadamiam, że w dniu 5 października 2021 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o prowadzonych postępowaniach" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 6/1, 7 w obrębie Łabuń Mały, Gmina Resko" Mateusz Jaworski 2021-10-05 10:17:46
Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz.247), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 1 października 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 6/1, 7 w obrębie Łabuń Mały, Gmina Resko" Mateusz Jaworski 2021-10-05 10:13:31
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Reska i miejscowości Siwkowice. Mateusz Jaworski 2021-10-04 11:17:29
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2021-10-04 11:16:12
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2021-10-01 08:48:25
Mateusz Jaworski 2021-09-29 11:12:22
Kierownicy Jednostek Samorządowych Mateusz Jaworski 2021-09-29 11:10:01
Pracownicy Socjalni Mateusz Jaworski 2021-09-29 11:09:55
Mateusz Jaworski 2021-09-29 11:09:21
Pracownicy Socjalni Mateusz Jaworski 2021-09-29 11:06:02
Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Resko Łukasz Sobis 2021-09-28 12:22:29
2015 Mateusz Jaworski 2021-09-28 08:45:34
Urząd Miejski Mateusz Jaworski 2021-09-28 08:45:26
Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej Mateusz Jaworski 2021-09-28 08:45:24
Kierownicy Jednostek Samorządowych Mateusz Jaworski 2021-09-28 08:45:22
Mateusz Jaworski 2021-09-28 08:45:08