Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 19.05.2021 r. Mateusz Jaworski 2021-05-13 07:19:14
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. Mateusz Jaworski 2021-05-13 07:18:29
Sprawozdania finansowe Gminy Resko roczne - 2020 r. Mateusz Jaworski 2021-05-11 09:39:04
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Resku roczne - 2020 r. Mateusz Jaworski 2021-05-11 09:38:42
Sprawozdania finansowe Gminy Resko roczne - 2020 r. Mateusz Jaworski 2021-05-11 09:22:37
Sprawozdania finansowe Gminy Resko roczne - 2020 r. Mateusz Jaworski 2021-05-11 09:22:21
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Resku roczne - 2020 r. Mateusz Jaworski 2021-05-11 09:09:51
POLOWANIE Knieja Resko 2021 Mateusz Jaworski 2021-05-07 10:31:17
Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 5 maja 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 57, 69/1, 69/2 DR 60 w obrębie Policko w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2021-05-05 11:46:16
Zawiadamiam, że w dniu 5 maja 2021 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 57, 69/1, 69/2 DR 60 w obrębie Policko w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2021-05-05 11:44:57
POLOWANIE Eskulap Stargard 2021 Mateusz Jaworski 2021-05-05 10:48:34
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RESKO ZA ROK 2020 Mateusz Jaworski 2021-04-30 12:07:15
Mateusz Jaworski 2021-04-30 09:28:34
2020 Mateusz Jaworski 2021-04-30 09:12:28
PROTOKÓŁ XX/2020 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 22 grudnia 2020 r Mateusz Jaworski 2021-04-30 07:29:36
PROTOKÓŁ XIX/2020 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 30 listopada 2020 r. Mateusz Jaworski 2021-04-30 07:29:01
PROTOKÓŁ XVIII/2020 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 30 października 2020 r. Mateusz Jaworski 2021-04-30 07:28:26
PROTOKÓŁ XVII/2020 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 1 października 2020 r. Mateusz Jaworski 2021-04-30 07:27:52
PROTOKÓŁ XV/2020 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 22 czerwca 2020 r. Mateusz Jaworski 2021-04-30 07:27:20
Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 17/1 w obrębie Lubień Górny w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2021-04-29 14:27:37
W Y K A Z Nr 2/2021 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do użyczenia położonej w obrębie Łosośnica, gm. Resko Mateusz Jaworski 2021-04-27 13:27:18
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2020r. Mateusz Jaworski 2021-04-27 11:35:48
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za I kwartał 2021 roku Mateusz Jaworski 2021-04-27 10:03:37
Budżet Gminy Resko 2021 Mateusz Jaworski 2021-04-27 10:02:47
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2021-04-21 13:45:51
Mateusz Jaworski 2021-04-21 08:39:10
Uchwała Nr LVIII.158.2021 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Resko za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Mateusz Jaworski 2021-04-20 14:39:42
Mateusz Jaworski 2021-04-19 07:57:05
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 12 marca 2021 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych nr 415/5, 415/6, 415/8, 415/10, część dr 414 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2021-04-10 00:52:24
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 12 marca 2021 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych nr 413/1, 413/3, 413/5, 415/12, dr 414 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2021-04-10 00:51:07
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE Zawiadamiam, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo ? Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku od km 0+000 do km ok. 3+500 - etap I: Przebudowa odcinka drogi od km 0+040 do km 0+955 na działkach nr 309/3, 320/2, 347/2, 347/3, 360/1 położonych w obrębie Resko, gm. Resko" oraz "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo - Borkowo - Węgorzyno - Brzeźniak na odcinku od km 0 + 955 do km 3 + 480 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzyskaniem decyzji ZRiD" Mateusz Jaworski 2021-04-07 13:57:56
Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo ? Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku od km 0+000 do km ok. 3+500 - etap I: Przebudowa odcinka drogi od km 0+040 do km 0+955 na działkach nr 309/3, 320/2, 347/2, 347/3, 360/1 położonych w obrębie Resko, gm. Resko" oraz "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo - Borkowo - Węgorzyno - Brzeźniak na odcinku od km 0 + 955 do km 3 + 480 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzyskaniem decyzji ZRiD" Mateusz Jaworski 2021-04-07 13:55:30
Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 1 kwietnia 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 5/2, 5/3 w obrębie Mołstowo w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2021-04-02 11:27:23
O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE DYŻURÓW Mateusz Jaworski 2021-04-01 12:41:08
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. Mateusz Jaworski 2021-04-01 10:59:34
Sprawozdanie Centrum Kultury Mateusz Jaworski 2021-04-01 10:59:09
Informacja o stanie mienia komunalnego Mateusz Jaworski 2021-04-01 10:58:39
Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 31 marca 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn. : "Zalesienie działki nr 18/3 Krosino w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2021-03-31 14:58:08
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2021 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Zalesienie działki nr 18/3 Krosino w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2021-03-31 14:56:27
Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2021 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 57, 69/1, 69/2 DR 60 w obrębie Policko w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2021-03-30 11:04:47