Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
POSTANOWIENIE NR 407/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2024-05-20 14:25:02
Mateusz Jaworski 2024-05-20 11:34:53
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 Łukasz Sobis 2024-05-16 12:31:00
bwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 Mateusz Jaworski 2024-05-16 11:29:07
Informacja o aktualnych skł adach obwodowych komisji wyborczych Mateusz Jaworski 2024-05-16 11:09:35
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za rok 2023 Mateusz Jaworski 2024-05-16 09:00:17
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 10 maja 2024 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Resko obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie I informuje, co następuje: Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.05.2024. r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2024-05-13 09:55:16
ZARZĄDZENIE NR 953/2024 BURMISTRZA RESKA z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Mateusz Jaworski 2024-05-13 08:46:56
Mateusz Jaworski 2024-05-10 13:47:29
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miejscowości Stara Dobrzyca gm. Resko, po bezskutecznych przetargach odbytych w dniach 18.10.2023r. i 16.01.2024r Mateusz Jaworski 2024-05-10 12:34:11
W Y K A Z Nr 2/2024 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2024-05-10 12:33:20
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Reska z dnia 8 maja 2024 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Reska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r Mateusz Jaworski 2024-05-10 11:30:48
POLOWANIE Eskulap Stargard 2024 Mateusz Jaworski 2024-05-09 14:20:13
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023. Mateusz Jaworski 2024-05-09 13:45:04
UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Reska Mateusz Jaworski 2024-05-09 08:09:36
UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Mateusz Jaworski 2024-05-09 08:08:51
UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Resko w skład Zgromadzenia Związku - Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Mateusz Jaworski 2024-05-09 08:08:07
UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Resko w skład Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej Mateusz Jaworski 2024-05-09 08:07:01
UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2024-05-09 08:06:10
UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2024-05-09 08:05:14
UCHWAŁA NR ...... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2024 - 2035 Mateusz Jaworski 2024-05-09 08:04:12
UCHWAŁA NR ...... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2024 - 2035 Mateusz Jaworski 2024-05-09 08:02:34
UCHWAŁA NR .......... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 15 maja 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Resko na rok 2024 Mateusz Jaworski 2024-05-09 08:01:20
UCHWAŁA NR .......... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 15 maja 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Resko na rok 2024 Mateusz Jaworski 2024-05-09 08:01:01
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 15.05.2024 r. Mateusz Jaworski 2024-05-08 22:41:07
OBWIESZCZENIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - ot. przedłużenia terminu na przedłożenie uzupełnień do raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy elektrowni wiatrowych Karwowo o łącznej mocy do 57 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Łobez, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Karwowo, gm. Łobez, na terenie działek o nr ewid.: 9, 10, 11/3, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 65, 66, 79/2, 79/3, 79/4, 76/5, 81, 84, 85, 92, 21, 22, 23, 24, 177/2 obręb Karwowo? Mateusz Jaworski 2024-05-08 08:18:30
POSTANOWIENIE NR 361/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Resko w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Mateusz Jaworski 2024-05-07 07:03:20
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Ochrony środowiska i gospodarki wodnej Mateusz Jaworski 2024-04-30 13:50:31
Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej Mateusz Jaworski 2024-04-30 13:49:18
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2024 ROK- I AKTUALIZACJA Mateusz Jaworski 2024-04-30 12:03:00
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2024 ROK- I AKTUALIZACJA Mateusz Jaworski 2024-04-30 11:59:24
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RESKO ZA ROK 2023 Mateusz Jaworski 2024-04-29 13:46:28
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2024 r. Mateusz Jaworski 2024-04-29 06:56:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD o średnicy dn 110", inwestycja na terenie działki nr ewid. 12/75 obręb Starogard Mateusz Jaworski 2024-04-26 13:25:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD o średnicy dn 110", inwestycja na terenie działki nr ewid. 242/11 obręb Resko. Mateusz Jaworski 2024-04-26 13:24:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa trybun przy Stadionie Miejskim w Resku", inwestycja na terenie działki nr ewid. 665/4 obręb Resko Mateusz Jaworski 2024-04-26 13:22:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa trybun przy Stadionie Miejskim w Resku", inwestycja na terenie działki nr ewid. 665/4 obręb Resko Mateusz Jaworski 2024-04-26 13:22:23
POSTANOWIENIE NR 320/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady Mateusz Jaworski 2024-04-26 13:20:39
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RESKU w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2024-04-26 13:19:40
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RESKU w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2024-04-26 13:17:54