Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 21.06.2023 r. Mateusz Jaworski 2023-06-06 22:19:56
Informacja o debacie Mateusz Jaworski 2023-06-06 22:18:11
RAPORT O STANIE GMINY RESKO ZA 2022 Mateusz Jaworski 2023-06-06 22:17:50
2022 Mateusz Jaworski 2023-06-06 22:17:03
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 6 czerwca 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 404, 405, 406, 411 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2023-06-06 14:05:35
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 6 czerwca 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych nr 413/1, 413/3, 413/5, 415/12, dr 414 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2023-06-06 14:03:29
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 6 czerwca 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 415/5, 415/6, 415/8, 415/10 część dr 414 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2023-06-06 14:01:54
OBWIESZCZENIE PUBLICZNE Zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2023 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW zlokalizowanej w obrębie Prusim, gmina Resko wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą" Mateusz Jaworski 2023-06-05 13:33:17
W dniu 31 grudnia 2023 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Resku z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję lat 2024-2027 Mateusz Jaworski 2023-06-01 08:07:02
Obwieszczenie o włączeniu z dniem 25 maja 2023r. do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych zabytków Mateusz Jaworski 2023-05-29 13:17:06
Obwieszczenie o włączeniu z dniem 25 maja 2023r. do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych zabytków archeologicznych Mateusz Jaworski 2023-05-29 13:16:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Starogard, inwestycja na terenie działek nr ewid. 7/5, 7/7, 7/32, 7/33, 7/36, 7/47 obręb Starogard, gmina Resko Mateusz Jaworski 2023-05-29 07:53:54
Informacja z wykonnaia budżetu Gminy Resko za 2022 rok Mateusz Jaworski 2023-05-26 12:41:48
PUBLICZNE OBWIESZCZENI W dniu 24 maja 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Porąbka o łącznej mocy do 140 MW zlokalizowanej w gminie Resko, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2023-05-24 11:26:37
Podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 19 maja 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Orzeszkowo) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.4/1 obręb: Orzeszkowo gmina Resko" Mateusz Jaworski 2023-05-24 10:32:29
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Orzeszkowo) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 4/1 obręb: Orzeszkowo gmina:Resko" Mateusz Jaworski 2023-05-24 10:26:33
ZARZĄDZENIE Nr 727/2023 Burmistrza Reska z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2023-05-24 07:38:34
inf. z rokowań z dnia 05.05.2023r. Mateusz Jaworski 2023-05-17 08:31:32
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Mateusz Jaworski 2023-05-17 08:30:44
Mateusz Jaworski 2023-05-17 08:10:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycja pod nazwą: "Budowa obiektu nr ENE.04.013 Resko składającego się z wieży o wysokości 70 m, kontenera technicznego oraz niezbędnej infrastruktury", inwestycja na terenie działki nr ewid. 1/3 obręb Prusim. Mateusz Jaworski 2023-05-17 08:05:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Stacja bazowa telefonii komórkowej LBZ0203B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną", inwestycja na terenie działki nr ewid. 242/9 obręb Resko. Mateusz Jaworski 2023-05-17 08:04:15
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 16 maja 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW zlokalizowanej w obrębie Prusim, gmina Resko wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą" Mateusz Jaworski 2023-05-16 11:53:27
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 11 maja 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Porąbka o łącznej mocy do 140 MW zlokalizowanej w gminie Resko, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie Mateusz Jaworski 2023-05-11 13:45:47
KOREKTA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2023 ROK Mateusz Jaworski 2023-05-11 13:20:50
ogłoszenie w sprawie końcowego preferencyjnego zakupu paliwa stałego Mateusz Jaworski 2023-05-11 11:32:46
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Mateusz Jaworski 2023-05-09 12:44:59
Zbiorczy bilans jednostek budżetowych Mateusz Jaworski 2023-05-09 12:44:54
Zbiorczy bilans jednostek budżetowych Mateusz Jaworski 2023-05-09 12:44:23
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Mateusz Jaworski 2023-05-09 12:43:22
Sprawozdania finansowe Gminy Resko za 2022 rok Mateusz Jaworski 2023-05-09 12:42:15
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Łukasz Sobis 2023-05-09 07:45:19
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 8 maja 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW zlokalizowanej w obrębie Prusim, gmina Resko wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą" Mateusz Jaworski 2023-05-08 14:47:41
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 8 maja 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW zlokalizowanej w obrębie Prusim, gmina Resko wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą" Mateusz Jaworski 2023-05-08 14:46:08
POLOWANIE Knieja Szczecin 2023 II Mateusz Jaworski 2023-05-05 09:04:08
POLOWANIE Eskulap Stargard 2023 II Mateusz Jaworski 2023-05-04 08:18:02
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2023 ROK-MARZEC 2023 Mateusz Jaworski 2023-04-28 12:26:43
Mateusz Jaworski 2023-04-28 11:37:19
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za I kwartał 2023 roku Mateusz Jaworski 2023-04-28 11:37:10
Budżet Gminy Resko 2023 Mateusz Jaworski 2023-04-28 11:36:14