Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na wsparcie realizacji w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy" 2024-04-11 12:54
dokument OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii 2024-04-04 12:37
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - upowszechnianie sportu - Turniej Karate 2024-04-04 10:31
dokument Ogłoszenie  o rekrutacji do  Żłobka Miejskiego w Resku 2024-03-21 20:32
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na wsparcie realizacji w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy" 2024-03-20 09:56
dokument Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2024-03-14 13:04
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH Autobus CITROEN JUMPER 2008 2024-02-20 08:13
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH Autobus CITROEN JUMPER 2008 2024-01-23 15:15
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 2024-05-22 12:23
dokument ZARZĄDZENIE SR w Łobzie Sygn. Akt III RC 213_23 2024-01-08 13:06
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Budowa miejsca aktywizacji w Resku 2024-01-04 11:40
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Budowa miejsca aktywizacji w Łosośnicy 2024-01-04 11:39
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Budowa miejsca aktywizacji w Starej Dobrzycy 2024-01-04 11:36
dokument Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie zatrudnienia socjalnego w centrum integracji społecznej w roku 2024" 2023-12-27 11:15
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" 2023-12-27 10:40
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica 2023-12-27 10:37
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2024 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2023-12-27 10:34
dokument Wynik otwartego nabóru na partnera spoza sektora finansów publicznych - organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej. 2023-12-14 14:29
dokument Postanowienie SR w Łobzie o syg. akt I Ns 264/22 2023-12-06 07:16
dokument Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie zatrudnienia socjalnego w centrum integracji społecznej w roku 2024" 2023-11-23 12:04
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Łosośnicy" 2023-11-22 14:51
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Resku" 2023-11-22 14:48
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Starej Dobrzycy" 2023-11-22 14:44
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" 2023-11-22 10:53
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica 2023-11-22 10:49
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2024 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2023-11-22 10:37
dokument Burmistrz Reska ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych - organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej. 2023-11-14 12:43
dokument INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2023-11-07 12:55
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Łososnicy" 2023-10-26 12:53
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Resku" 2023-10-26 12:52
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Starej Dobrzycy" 2023-10-26 12:51
katalog Azbest 2024 - KATALOG -
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Resko 2023-10-17 08:45
dokument Informacja z pracy Komisji ws. budżetu obywatelskiego na 2024 2023-08-07 08:09
dokument ogłoszenie w sprawie końcowego preferencyjnego zakupu paliwa stałego 2023-05-11 11:32
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH - Samochód bus osobowy - 9 miejsc - FORD TRANSIT FT80 2023-02-02 11:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Reska o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Resko 2023-01-24 07:12
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 2023-12-27 14:09
dokument Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" 2022-12-30 09:15
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica 2022-12-30 09:10
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2023 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2022-12-30 09:03
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2023 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2022-11-24 12:39
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" 2022-11-24 10:06
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica" 2022-11-24 10:04
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Resko 2022-10-07 09:18
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH - Ciągnik rolniczy URSUS C-360 3P z hydraulicznym pługiem odśnieżnym ? PJ 20 2022-09-16 13:10
dokument Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych - Ciągnik rolniczy URSUS C-360 3P z hydraulicznym pługiem odśnieżnym PJ20 2022-09-06 10:00
dokument Dotyczy: działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budyków 2022-08-10 14:33
dokument Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych - Ciągnik rolniczy URSUS C-360 3P 2022-08-10 13:06
dokument Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych - Przyczepa rolnicza D-35 2022-08-10 13:05
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie otwartym na wsparcie realizacji w roku 2022 zadania pn.: "Budowa placu zabaw wraz z przyrodniczym zakątkiem w m. Piaski" 2022-07-28 09:13
dokument Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego: "Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Resko" 2022-07-06 09:01
dokument obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 2022-07-04 14:40
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego: prowadzenie w II połowie roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2022-06-30 12:36
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na wsparcie realizacji zadania publicznego - Budowa placu zabaw wraz z przyrodniczym zakątkiem w m. Piaski 2022-06-29 11:32
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w II połowie roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2022-06-09 15:07
dokument Oferta na realizację zadania publicznego: Muzeum Ziemi Reskiej w Resku - digitalizacja zbiorów oraz powstanie strony internetowej muzeum 2022-05-05 07:26
katalog AZBEST 2022 - KATALOG -
dokument Zarządzenie Nr 523/2022 Burmistrza Reska z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Resku 2022-03-24 09:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Reska o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Resko 2022-02-21 14:41
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-27 07:18
dokument OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 2022-01-19 09:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 2021-12-22 13:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 2021-12-16 14:45
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2022 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" 2021-12-14 13:54
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2022 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica 2021-12-14 13:53
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego: prowadzenie w roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2021-12-14 13:55
dokument Obwieszczenie - przebudowa linii 400 kV Morzyczyn-Dunowo (AP-4.747.6-3.2021.MM/JR) 2021-11-24 08:41
dokument Obwieszczenie - przebudowa linii 400 kV Morzyczyn-Dunowo (AP-4.747.6-3.2021.MM) 2021-11-24 08:40
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2022: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin 2021-11-17 12:05
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2022: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica 2021-11-17 12:03
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2021-11-17 11:57
dokument Oferta na realizację zadania publicznego: Dofinansowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa miejsca rekreacji - skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Resku 2021-10-06 13:16
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Resko 2021-09-28 12:22
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard-Świdwin 2021-09-16 14:46
dokument Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin" 2021-07-20 10:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA Działając na podstawie art.39 ust.1 w związku z art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2016r. Nr 353 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019" 2021-06-22 13:08
katalog AZBEST 2021 - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na budowie miejsca rekreacji - skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w miejscowości Resko, Gmina Resko 2021-03-02 12:24
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na budowie miejsca rekreacji - skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w miejscowości Resko, Gmina Resko 2021-02-04 13:16
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-10-07 10:51
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2021 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" 2020-12-29 11:34
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2021 2020-12-29 11:15
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2021 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica 2020-12-29 11:07
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2021 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2020-12-29 10:58
dokument Obwieszczenie SKO o wydanie decyzji z 3.11.2020 utrzymującej w całości w mocy decyzji Burmistrz Nowogardu nr. 14/2020 z 04.06.2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2020-11-27 10:54
dokument Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Taczały, 2020-11-26 14:37
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2021: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin 2020-11-26 14:29
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2021 2020-11-26 14:26
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2021: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica 2020-11-26 14:22
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w roku 2021 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2020-11-26 14:15
dokument "Gmina Resko informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko", która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-11-04 07:39
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Taczały" 2020-10-15 14:36
dokument Oferta na realizację zadania publicznego pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem" Resko ul. Buczka 2020-10-14 14:15
dokument Oferta na realizację zadania publicznego pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Łosośnicy" 2020-10-14 14:14
dokument Oferta na realizację zadania publicznego pn.: Kształtowanie umiejętności pływackich wśród uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Resko - Pływanie moja pasja 2020-09-29 08:30
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Resko 2020-09-22 12:19
dokument Oferta - realizacja zadania publicznego: Działalność na rzecz Osób Bezdomnych 2020-05-28 11:02
dokument AZBEST 2020 2020-05-13 14:45
dokument Oferta - realizacja zadania publicznego: Kształtowanie umiejętności pływackich wśród uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Resko - "Pływanie moja pasja" 2020-03-04 14:32
dokument Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-02-21 13:56
dokument Ogłoszenie wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w roku 2020: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin 2020-01-28 10:39
dokument Plan zamówień publicznych na rok 2020 2020-02-13 10:57
dokument Ponownie ogłoszony: konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w roku 2020: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin 2020-01-02 12:36
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w otwartym konkursie na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica 2019-12-19 15:30
dokument Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2020 2019-12-19 13:56
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2020 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2019-12-19 13:43
dokument OGŁASZAM przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Ługowina i Dorowo 2019-11-28 12:20
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2020: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin 2019-12-11 14:06
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2020 2019-11-28 12:42
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2020: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica 2019-11-19 14:16
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w roku 2020 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2019-11-27 11:12
dokument Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Przedszkole Miejskie w Resku 2019-10-23 11:06
dokument Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - OSP w Resku 2019-10-23 11:03
dokument Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Prusim 2019-10-23 10:51
dokument Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Ługowina 2019-10-23 10:51
dokument Ogłoszenie - Oferta realizacji zadania publicznego - Gimnastyka korekcyjna z elementami Karate dla dzieci 3-6 lat 2019-10-01 14:34
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Resko 2019-10-01 08:48
dokument Ogłoszenie - Oferta realizacji zadania publicznego - Wsparcie działalności sekcji juniorów starszych przy LKS Mewa Resko 2019-09-10 09:10
dokument wykaz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566 ze zm.). 2019-09-03 12:41
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH 2019-08-20 13:42
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Reska z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie 2019-06-14 08:54
dokument Informacja o budżecie obywatelskim na 2020 r. 2019-05-29 10:30
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Reska z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie 2019-05-08 07:22
dokument Podaję do publicznej wiadomości postanowienie o zwołaniu zebrań wiejskich dla dokonania wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019-02-19 10:43
dokument Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych - Ford Transit 98 2019-01-15 10:11
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 2019-10-31 09:38
dokument Zawiadomienie o przystąpieniu do inwestycji drogowych oraz informacje dotyczące obowiązku wybudowania kanału technologicznego w pasie drogowym 2019-01-02 09:01
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin 2018-12-27 14:11
dokument Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2019 2018-12-20 14:56
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko 2018-12-20 13:28
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2019 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2018-12-20 11:24
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin 2018-12-12 08:11
dokument Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2019 2018-11-28 10:09
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko 2018-12-12 08:15
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2019 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2018-12-18 13:03
dokument OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Resko 2018-10-24 11:06
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poprzez udzielenie koncesji na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz.1920 ze zmianami) 2018-10-02 13:04
dokument Zapytanie ofertowe na usługę pn.: "Prowadzenie audytu wewnętrznego u Urzędzie Miejskim w Resku" 2018-08-28 11:37
dokument BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2018-08-14 10:49
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH 2018-07-06 13:02
dokument Ogłoszenie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Budowa i modernizacja przystani kajakowych 2018-06-26 10:05
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2018-06-14 11:17
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Budowa i modernizacja przystani kajakowych 2018-05-30 14:10
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2018-05-22 10:44
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku w roku 2018 2018-01-23 12:28
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 2018-12-03 12:41
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin 2017-12-28 12:48
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2018 2017-12-28 12:40
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica 2017-12-28 12:38
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2017-12-28 12:37
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - w roku 2018 2017-12-22 16:40
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin 2017-11-30 09:55
dokument Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2018. 2017-11-30 09:48
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko. 2017-11-30 09:45
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2017-11-30 09:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Reska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dok. pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Resko" 2017-11-28 12:12
dokument Protokół z dyskusji publicznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski w gminie Resko oraz uzupełnienie do protokołu 2017-10-17 12:59
dokument SZKOLENIE DLA AKTYWNYCH SPOŁECZNIE MIESZKAŃCÓW I GRUP NIEFORMALNYCH 2017-10-11 07:58
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poprzez udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi 2017-10-09 12:04
dokument Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Starogard w sprawie utworzenia nowego sołectwa 2017-10-03 07:14
dokument Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Prusim w sprawie utworzenia nowego sołectwa. 2017-10-03 07:13
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski 2017-08-03 10:37
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2017-06-22 11:39
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-06-13 09:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA - przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: ?PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019?. 2017-05-25 08:30
dokument Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych 2017-04-27 10:28
dokument Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko 2017-03-20 13:37
dokument Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miejską w Resku Uchwały Nr XXIV/192/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski 2017-03-07 11:57
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o zmianie Ogłoszenia Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w  trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017-02-28 10:22
katalog Azbest 2017 - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2017 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2017-01-10 09:28
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 2017-06-27 13:54
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2017 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin 2016-12-22 10:07
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2017 2016-12-22 09:55
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2017 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica 2016-12-22 09:50
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2017 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2016-12-16 15:27
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku na lata 2017- 2020 2016-12-01 13:04
dokument Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2017. 2016-11-16 12:36
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2017 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin 2016-11-16 11:42
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2017 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko 2016-11-16 11:28
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku na lata 2017- 2020 2016-11-02 12:50
dokument Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych- samochód specjalny pożarniczy z drabiną 30m Magirus - Deutz 2016-10-25 07:23
dokument Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych 2016-10-20 09:35
dokument OB W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie Uchwały Nr XXX/200/05 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubień Dolny w sprawie utworzenia nowego sołectwa. 2016-10-20 08:12
dokument Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych - autobus szkolny Jelcz rok produkcji 2004 2016-08-09 12:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzenia 2016-06-07 14:56
dokument PROJEKT KONCEPCYJNY PRZEBUDOWY I ARANŻACJI WNĘTRZ BUDYNKU CENTRUM KULTURY W RESKU 2016-06-07 10:41
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku na lata 2016- 2020 2016-06-02 14:49
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku na lata 2016- 2020 2016-05-05 14:37
dokument Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego w sprawie planowanej realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przemysław i Łabuń Wielki, Gmina Resko 2016-03-30 12:42
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko w części obrębów geodezyjnych Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogard przyjętego uchwałą Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 lutego 2007 r 2016-02-09 08:23
dokument Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie planowanej realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przemysław i Łabuń Wielki, Gmina Resko 2016-02-02 10:29
katalog AZBEST 2016 - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2016 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin 2015-12-23 09:33
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2016 2015-12-23 09:27
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2016 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica 2015-12-23 09:15
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2016 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2015-12-23 09:13
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2016 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin 2015-11-25 14:19
dokument Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2016. 2015-11-25 10:13
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2016 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko 2015-11-25 10:05
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2016 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2015-11-27 11:37
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-09-14 13:03
dokument Ogłoszenie Burmistrz Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017-02-28 10:17
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-05-05 10:51
katalog Fotowoltaika - KATALOG -
dokument I NSTRUKCJA WYKONYWANI A ZDJĘĆ DO DOKUMENTÓW PASZPORTO WYCH ORAZ DOWODÓW OSOBIST YCH 2015-04-02 14:37
dokument Informacja: dnia 26.03.2015r. dyżur pracowników Urzędu Skarbowego - w Urzędzie Miejskim w Resku 2015-03-20 09:13
dokument Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - szkolenia zespołów piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w okresie od 17.03.2015 do 14.06.2015 2015-03-09 12:53
katalog AZBEST 2015 - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Reska - Z dniem 20 stycznia 2015r. podaje się do publicznej wiadomości informację o zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej 2015-01-20 14:07
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2015 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2014-12-31 12:21
dokument Zawiadomienie o wyniku konkuru otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2015 2014-12-31 12:16
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2015 2014-12-31 12:12
dokument Zawiadomienie o wyniku konkuru otwartego na realizację w roku 2015 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko 2014-12-31 12:07
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Komorowo w Gminie Resko 2014-12-31 10:19
dokument Do wiadomości: zapytanie ofertowe o wart. poniżej 30 tys. euro na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Komorowie 2014-12-23 14:38
dokument Prezentacja, wypracowanych materiałów z I i II konsultacji nad Strategią Rozwoju Gminy Resko na lata 2015 ? 2022 2014-12-08 10:27
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2015 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2014-12-05 13:27
dokument Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2015 2014-12-05 09:01
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2015 2014-12-05 08:55
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2015 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko 2014-12-05 08:44
dokument ZAPROSZENIE na spotkanie konsultacyjne dot. Strategii Rozwoju Gminy Resko na lata 2015-2022 2014-11-26 13:30
dokument Zarządzenie Nr 535/2014 Burmistrza Reska z dnia 07.11.2014 w sprawie wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzenia 2014-11-07 11:51
dokument Zestawienie_045-0033-Święciechowo 2014-10-27 11:14
dokument UPUL_ŚWIĘCIECHOWO_5_5 2014-10-27 11:13
dokument opinia sanitarna_5_5 2014-10-27 11:13
dokument mapagosp_Świeciechowo_5_5 2014-10-27 11:13
dokument decyzja RDOŚ 2014-10-27 11:13
dokument Zestawienie_045-0004-Orzeszkowo 2014-10-27 10:16
dokument UPUL_ORZESZKOWO_19_1 2014-10-27 10:16
dokument opinia sanitarna_19_1 2014-10-27 10:15
dokument mapa gosp_Orzeszkowo_19_1 2014-10-27 10:15
dokument Decyzja RDOŚ 2014-10-27 10:15
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH 2014-10-07 09:53
dokument Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego Promocja Wolontariatu Młodzieżowego - RESKO FABRYKĄ DOBRA w okresie od 01.09.2014 do 28.11.2014 2014-07-31 09:37
dokument Wizualizacja rewitalizacji Rynku w Resku wraz z przebudową przyległych ulic 2014-07-16 10:18
katalog Kontrole wewnętrzne - KATALOG -
dokument UWAGA ROLNICY!!! Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje o obowiązku rejestracji 2014-04-30 14:27
dokument PRAKTYKA W NIEMCZECH - "Dobrowolny rok ekologiczny" 2014-04-07 12:10
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska, ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego 2014-03-19 12:32
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska, ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego 2014-01-31 14:19
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2014 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2013-12-27 13:30
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2014 2013-12-27 13:22
dokument Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu na realizację zadania pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2014 2013-12-27 13:15
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2014 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko 2013-12-27 13:05
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV w gminie Resko 2013-12-04 07:38
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2014 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko 2013-11-19 10:09
dokument Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2014 2013-11-19 10:02
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2014 2013-11-19 09:45
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2014 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2013-11-19 09:34
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego 2013-11-13 13:11
dokument Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów Prusim, Policko, Łabuń Mały, Gardzin i Lubień Dolny w gminie Resko. 2013-07-31 09:59
dokument Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV 2013-07-31 09:58
dokument Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Resko 2013-07-31 09:57
dokument BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - STRAŻNIK MIEJSKI 2013-07-08 14:43
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Prusim w gminie Resko 2013-04-15 10:17
dokument OSWIADCZENIE ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH I KOMUNALNYCH 2013-03-29 10:15
dokument BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - STRAŻNIK MIEJSKI 2013-03-14 08:45
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - STRAŻNIKA MIEJSKIEGO 2013-03-14 08:41
dokument BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - STRAŻNIK MIEJSKI 2013-02-27 15:22
dokument B U R M I S T R Z R E S K A ogłasza II przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego o wartości poniżej kwoty 6.000 euro 2013-02-21 14:02
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska - przetarg na sprzedaż drewna. 2013-01-31 11:04
katalog Azbest 2013 - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2013 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2012-12-27 11:51
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2013 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko 2012-12-27 11:37
dokument Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu na realizację zadania pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2013 2012-12-27 11:17
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2013 2012-12-27 11:04
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2013 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2012-11-26 13:58
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2013 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko 2012-11-26 13:45
dokument Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2013 2012-11-26 13:35
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2013 2012-11-26 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 277 /2012 BURMISTRZA RESKA z dnia 19-11-2012 r. w sprawie wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzenia. 2012-11-19 12:41
dokument B U R M I S T R Z R E S K A ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składników zbędnego majątku ruchomego o wartości poniżej kwoty 6.000 euro 2012-10-17 15:07
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie otwartym na Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2012 roku 2012-10-15 14:54
dokument Zarządzenie Nr 260/2012 Burmistrza Reska z dnia 28 września 2012 w sprawie wyznaczenia miejsc pod stanowiska handlowe oraz określenia zasad nabywania tych stanowisk 2012-10-05 13:38
dokument Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2012 roku 2012-09-20 10:52
dokument B U R M I S T R Z R E S K A ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego o wartości poniżej kwoty 6.000 euro 2012-09-12 11:32
dokument Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie w Gminie Resko Sportu i Kultury Fizycznej - Prowadzenie sekcji tenisa stołowego" w okresie od 01.09.2012r. do 29.11.2012r. 2012-08-23 14:00
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Prusim 2012-07-18 12:51
dokument OBWIESZCZENIE O ZARZĄDZENIU NR 229 /2012 BURMISTRZA RESKA z dnia 11-07-2012 r. w sprawie wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzenia. 2012-07-12 10:26
dokument ZAWIADOMIENIE Burmistrz Reska zawiadamia, że konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 2012-07-05 10:28
dokument Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - asystent rodziny 2012-06-28 14:32
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - asystent rodziny 2012-06-13 08:39
dokument Zarządzenie Nr 210/2012 Burmistrza Reska z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespół Szkół w Resku 2012-05-31 14:59
dokument Ogłoszenie - wynik konkursu otwartego na realizację zadania publicznego na prowadzenie w roku 2012 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 2012-04-26 12:56
dokument Ogłoszenie - dotyczy składu komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie otwartym na realizację w roku 2012 zadania publicznego z zakresu upowszeczniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej wśród młodzieży 2012-04-17 10:42
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2012 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 2012-04-04 13:05
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Resko dla obszaru zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 2012-02-28 13:45
dokument Ogłoszenie BURMISTRZA RESKA o naborze wniosków na dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu pokrycia dachowego z eternitu - azbestu 2012-02-01 11:08
dokument Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2012-01-30 09:48
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie otwartym na realizację w roku 2012 zadania pn.: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji: Łosośnica, Gmina Resko 2012-01-19 13:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Resko. 2012-01-18 10:42
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na prowadzenie w roku 2012 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2012-01-09 15:25
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2012 2012-01-09 15:21
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach 2012-01-09 15:13
dokument BURMISTRZ RESKA OGŁASZA KONKURS OTWARTY na realizację w roku 2012 zadania publicznego pn.: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji: Łosośnica, Gmina Resko 2011-12-28 14:32
dokument BURMISTRZ RESKA OGŁASZA KONKURS OTWARTY na prowadzenie w roku 2012 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2011-12-16 18:12
dokument BURMISTRZ RESKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2012 2011-12-16 13:53
dokument BURMISTRZ RESKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2012 2011-12-16 13:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 2011-12-19 11:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 127/2011 Burmistrza Reska z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-11-02 08:20
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie otwartym na Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2011 roku 2011-10-12 13:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubień Dolny 2011-09-19 14:09
dokument Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2011 roku 2011-09-19 11:26
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego w ReskuZawiadomienie o wyniku konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku 2011-09-02 08:13
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu na dyrektora Gimnazjum w Resku 2011-09-02 08:12
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku 2011-08-17 14:57
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wyjazdów wyjazdów kulturoznawczych. 2011-07-26 10:24
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku: Zapytanie ofertowe - Kompleksowa usługa malowania ścian i sufitów na klatce schodowej i korytarzach oraz drzwi wewnętrznych, znajdujących się w budynku położonym w Resku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 10 2011-07-26 10:22
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku ogłasza nabór na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wyjazdów kulturoznawczych 2011-06-30 13:47
dokument Ogłoszenie w sprawie Cmentarzy Komunalnych 2011-06-28 08:14
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 6 , 72-315 Resko 2011-06-27 07:54
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Resku im. Kazimierza Górskiego ul. Bolesława Prusa 2, 72-315 Resko 2011-06-27 07:52
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy : zapytania ofertowego na zorganizowanie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych. 2011-06-21 09:21
dokument O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Resko. 2011-06-10 10:52
dokument Obwieszczenie w sprawie utworzenia nowego sołectwa Komorowo 2011-06-10 09:32
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy : zapytania ofertowego na zorganizowanie Wyjazdu integracyjno ? edukacyjnego ?Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych?? 2011-06-10 09:08
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy : zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie szkolenia ?Kurs prawo jazdy kat.B? 2011-06-10 09:07
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PSYCHOLOGA 2011-06-10 09:04
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA DORADCĘ ZAWODOWEGO 2011-06-10 09:04
dokument Ogłoszenie w sprawie zgłoszeń na Ławników 2011-06-08 13:17
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w urzędzie miejskim w resku 2011-05-25 11:40
dokument Lista kandydatów, którzy zgłosili się do urzędu miejskiego w resku w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa 2011-05-25 11:38
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku ogłasza nabór na doradcę zawodowego 2011-05-25 08:39
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku ogłasza nabór na psychologa 2011-05-25 08:38
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska o naborze wniosków na dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu pokrycia dachowego z eternitu - azbestu 2011-05-20 09:58
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku: Zapytanie ofertowe - organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego 2011-05-17 09:25
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku: Zapytanie ofertowe - zorganizowanie warsztatów szkoleniowych 2011-05-17 09:25
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku: Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B 2011-05-17 09:25
dokument Burmistrz Reska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa 2011-05-10 10:59
dokument Wybory sołtysów Obwieszczenie w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy 2011-03-07 14:29
dokument Ogłoszenie: Przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę autobusu szkolnego marki JELCZ 2011-02-17 09:08
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-01-31 08:14
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na Prowadzenie w roku 2011 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2011-01-14 12:56
dokument zawiadamienie, że 24 stycznia 2011 roku o godz.11:00 w budynku Centrum Kultury zlokalizowanym w Resku przy ul. Wojska Polskiego 16, zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna 2011-01-12 08:39
dokument Konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2011 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2010-12-23 09:30
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego pn. 'Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2011' 2010-12-17 12:50
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2011 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2010-12-17 12:48
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego pn. 'Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich' - miejsce realizacji: Łosośnica, Gmina Resko 2010-12-17 12:47
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2011 2010-12-17 12:35
dokument Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego pn. 'Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2011' 2010-11-24 12:03
dokument Konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2011 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2010-11-24 12:02
dokument Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego pn. 'Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich' - miejsce realizacji: Łosośnica, Gmina Resko 2010-11-24 12:00
dokument Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2011 2010-11-24 11:56
dokument Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2010 roku 2010-10-28 14:38
dokument Zarządzene Nr 480/2010 Burmistrza Reska z dnia 12 października 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organiazacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2010-10-18 08:12
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w 2010r. na terenie Gminy Resko 2010-10-05 11:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Reska z dnia 23.09.10 r. 2010-09-28 07:47
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska "modernizacji obiektów gospodarczo - inwentarskich, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Prusim, Gmina Resko, umożliwiającej chów brojlerów o jednoczesnej obsadzie 70.000 szt." 2010-09-10 09:47
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska "Lokalny Program Rewitalizacji Reska na lata 2010 - 2019" 2010-09-03 15:53
dokument Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pn.: "SPORT W GMINIE RESKO NA OBSZARACH WIEJSKICH" w okresie od 01.09.2010r. do 30.11.2010r. 2010-08-25 10:25
dokument Ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę autobusu szkolnego marki JELCZ 2010-08-19 10:44
dokument Informacja o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania pn.: "Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami przy boisku w Łosośnicy" 2010-08-16 11:44
dokument Budowa biogazowni o mocy 1,6 MW zlokalizowanej w Przemysławiu gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie 2010-08-10 12:53
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU 2010-08-10 12:24
dokument LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W RESKU W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2010-08-10 12:20
dokument OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2010-07-26 13:25
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego pn.: "Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami przy boisku w Łosośnicy" 2010-07-27 12:06
dokument Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pn.: "SPORT W GMINIE RESKO NA OBSZARACH WIEJSKICH" 2010-07-08 14:55
dokument !!! OGŁOSZENIE POMOC DLA POWODZIAN !!! 2010-06-02 11:16
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku 2010-05-28 12:06
dokument Informacje o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i budownictwa w Urzędzie Miejskim w Resku 2010-05-20 11:35
dokument Burmistrz Reska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa 2010-05-04 12:42
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 3/2010 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie okresowego zakazu poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne na drogach województwa zachodniopomorskiego 2010-04-16 14:08
dokument B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Stara Dobrzyca, gm. Resko. 2010-04-13 08:39
dokument Informaca o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko 2010-03-10 08:03
dokument Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego 2010-02-22 13:17
dokument Wyniki konkursu "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach" 2010-02-15 13:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Reska z dnia 12.01.10 r. 2010-01-12 12:18
dokument Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach". 2010-01-12 11:45
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie 2009-12-30 13:45
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu na 'Prowadzenie w roku 2010 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej' 2009-12-30 12:49
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2009 roku 2009-12-30 12:45
dokument INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU DO SPRAW INWESTYCJI I BUDOWNICTWA 2009-12-09 08:34
dokument OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2009-12-03 11:34
dokument Konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2010 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej. 2009-12-01 10:14
dokument Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie. 2009-12-01 10:12
dokument Ogłoszenie o konkursie na utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w 2009r. na terenie Gminy Resko 2009-11-20 14:09
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i budownictwa 2009-11-16 14:31
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Resku 2009-11-13 12:06
dokument Ogłoszenie o wyniku konkrsu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2009 roku 2009-10-27 13:32
dokument INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2009-10-15 14:50
dokument Urząd Miejski w Łobzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy OPIEKUN 2009-10-15 08:53
dokument Urząd Miejski w Łobzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy NAUCZYCIEL 2009-10-15 08:52
dokument LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO URZĘDU W RESKU W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2009-10-14 09:27
dokument INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2009-09-28 10:01
dokument LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO URZĘDU W RESKU W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2009-09-28 09:59
dokument Burmistrz Reska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej 2009-09-25 11:19
dokument Ogłoszenie o konkursie na utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w 2009r. na terenie Gminy Resko 2009-09-22 12:00
dokument Burmistrz Reska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej 2009-09-11 10:58
dokument Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013 2009-08-17 07:54
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Resku 2009-08-06 07:48
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowicko urzędowe - stanowisko d/s administracyjno - technicznych - Drawsko Pomorskie 2009-07-23 14:20
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowicko urzędowe - Drawsko Pomorskie 2009-07-09 11:53
dokument Burmistrz Reska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury 2009-06-26 13:24
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-06-04 11:57
dokument Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie składania wniosków o dotację 2009-05-25 12:50
dokument Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku 2009-03-06 07:44
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie 2009-02-25 07:46
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw onsługi informatycznej i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Resku 2009-01-26 12:26
dokument Lista kandydatów, którzy zgłosili się do urzędu miejskiego w Resku w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi informatycznej i poromocji Gminy 2009-01-26 12:16
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie na terenie Gminy Resko 2009-01-20 09:47
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w Gminie Resko działalności z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej 2009-01-19 17:22
dokument OBWIESZCZENIE: Burmistrz Reska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi informatycznej i promocji gminy 2009-01-08 17:11
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze d/s obsługi informatycznej i promocji Gminy 2008-12-18 11:56
dokument Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu Burmistrza Reska na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi informatycznej i promocji Gminy, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 02 grudnia 2008r. 2008-12-18 11:53
dokument Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2009 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej 2008-12-16 11:08
dokument BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I PROMOCJI GMINY 2008-12-03 13:51
dokument 43 Rocznica Klubu Sportowego MEWA Resko 2008-11-06 07:29
dokument Bezpłatne seminarium informacyjne pt. "Finansowanie działalności MMSP (mikro, małychi i średnich przedsiębiorstw) z funduszy UE 2007-2013". 2008-10-07 09:34
dokument Zebranie wiejskie dla dokonania wyboru sołtysa z sołectwa Ługowina 2008-10-07 09:26
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych 2008-09-29 11:56
dokument Kandydat, który spełnia wymogi formalne, określone w ogłoszeniu burmistrza Reska na stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych 11 września 2008r. 2008-09-29 11:54
dokument Burmistrz Reska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych 2008-09-11 13:52
dokument Nagroda specjalna Starosty Łobeskiego 2008-09-11 09:07
dokument Dożynki Powiatowo-Gminne. 21 września 2008 r., Dobra 2008-09-11 09:05
dokument Starosta Łobeski ogłasza konkurs na projekt witacza powiatowego " Wizytówka Powiatu" 2008-08-06 13:24
dokument Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2008/2009 2008-07-25 10:07
dokument Informacja o wynikach naboru na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze- Do Spraw Obsługi Informatycznej i Promocji Gminy 2008-07-22 14:00
dokument Informacja o wynikach naboru na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze- Kierownik Opieki Społecznej w Resku 2008-07-22 13:58
dokument Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu Burmistrza Reska na Stanowisko Urzędnicze Do Spraw Obsługi Informatycznej i Promocji Gminy, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 19 czerwca 2008r. 2008-07-22 13:56
dokument Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, okreslone w ogłoszeniu burmistrza Reska na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze-Kierownik Opieki Społecznej w Resku, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 19 czerwca 2008r. 2008-07-22 13:53
dokument POZOSTAŁE OGŁOSZENIA 2008-06-19 09:45