Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacje o zakresie wymaganych zezwoleń i wpisywaniu do rejestru ewidencji regulowanej

INFORMACJA O ZAKRESIE WYMAGANYCH ZEZWOLEŃ
I WPISYWANIU

DO REJESTRU EWIDENCJI REGULOWANEJ

Działając na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.Nr 236, poz.2008 ze zmianami)
informuję:

1. Na podstawie art.7 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.Nr 236, poz.2008 ze zmianami) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności na terenie Gminy Resko,

w zakresie:

1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

- wymagane jest uzyskanie zezwolenia Burmistrza Reska.

 

2. Na podstawie art.9b ust.1 przytaczanej wyżej ustawy, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art.9c ust.1 przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

A zatem rejestr przedsiębiorców prowadzących działalności regulowaną, na terenie Gminy Resko, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi Burmistrz Reska.

Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.Nr 64, poz.65, ze zm.).

W rejestrze zamieszcza się:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

5) numer rejestrowy.

 

Uwaga: przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie Burmistrza Reska na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.

PONADTO INFORMUJE SIĘ przedsiębiorców, którzy są zainteresowani dokonaniem wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Resko:

 

wymagane dokumenty:

1) wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej:

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3) dowód wniesienia opłaty skarbowej

miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Resku, Rynek 1, I piętro, pokój nr 13, w dni robocze, w godzinach od 800 do 1500

opłaty:

opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)

termin i sposób załatwienia:

organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Reska dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie

podstawa prawna:

art.9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 200 r. Nr 236, poz 2008, ze zm.), art.64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz.1447, ze zm.)

 

Poniższe dokumenty są dostępne do pobrania w formacie .doc - patrz załącznik lub kliknij link poniżej.

WNIOSEK o wpis do rejestru działalnością regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

WNIOSEK na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 09-01-2012 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 09-01-2012 12:15