Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Organizator

Gmina Resko

 

 

 

Numer wpisu do rejestru

1/2007

Centrum Kultury w Resku

 

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora

i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu,

z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 listopada 2007r.

 

Centrum Kultury

w Resku

 

Centrum prowadzi działalność kulturalną w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury narodowej oraz rozwijania i utrwalania zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

1) podstawowe zadania działu amatorskiego ruchu artystycznego i organizacji imprez:

a) prowadzenie zespołów artystycznych i kół zainteresowań,

b) organizacja imprez kulturalnych,

c) organizacja imprez zleconych, okolicznościowych, rocznicowych, obrzędowych,

d) udzielanie doradztwa, pomocy merytorycznej i organizacyjnej instytucjom oświatowym, organizacjom, stowarzyszeniom zainteresowanym działalnością kulturalną,

e) organizowanie wystawiennictwa i spotkań z twórcami kultury,

f) organizowanie koncertów, wystaw zespołów zawodowych i amatorskich z innych placówek,

g) organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, turniejów i aukcji,

h) organizacja zbiorowych wyjazdów na ważne wydarzenia kulturalne w innych ośrodkach,

i) organizacja form wypoczynku i rozrywki jak zabawy taneczne, festyny i turnieje rekreacyjne,

j) usługi w zakresie wypożyczania strojów, rekwizytów i sprzętu technicznego,

k) rozpoznanie na bieżąco oczekiwań kulturalnych społeczeństwa:

2) podstawowe zadania Biblioteki:

a) zakup książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych,

b) opracowywanie zbiorów zgodnie z przepisami,

c) udostępnianie, wypożyczanie książek i czasopism,

d) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

e) prowadzenie kronik dokumentujących życie społeczne i gospodarcze mieszkańców oraz gromadzenie zbiorów opisujących ziemię reską,

f) prowadzenie form rozpoznania potrzeb i zainteresowań czytelniczych,

g) prowadzenie edukacji z zakresu umiejętności korzystania z księgozbioru, jak lekcje biblioteczne, pokazy i ćwiczenia,

h) wzbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez np. organizację wystaw, konkursów, spotkań z pisarzami i dziennikarzami oraz publikacje w mediach,

i) współpraca z jednostkami oświatowymi i organizacjami zainteresowanymi czytelnictwem i działalnością kulturalną:

 

72-315 Resko ul. Wojska Polskiego 16

 

Gmina Resko

 

Uchwała Nr XIII/63/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 września 2007r.

- Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Resku

 

-

 

320448610

 

-

 

Arkadiusz Czerwiński

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30 listopada

2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XIV/75/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Resku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Furmian

Dyrektor

 

 

Alicja Tichanów

Zastępca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 01.01.2010r.

zarządzeniem Nr 136/2007 z dnia 30 grudnia 2009r.

 

Arkadiusz Czerwiński

 

 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2012r.

 

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

 

 

- bilans

- rachunek zysków i strat

 

Arkadiusz Czerwiński

 

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu,

daty kolejnych

zmian

Informacja o połączeniu, podziale

lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 31-05-2012 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 21-07-2021 12:26