Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielona, Mickiewicza-Poznańska, Gdańska-Toruńska, Poznańska, Krakowska, Gdańska, Wodna, Kopernika w Resku

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego.
Roboty obejmują w szczególności:

1)    ul. Zielona:

a)    dostawa i montaż fundamentów typu B-51A pod słupy oświetleniowe szt.- 20

b)    dostawa i montaż 20 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych oksydowanych koloru naturalnego SAL-60G z wysięgnikiem jednoramiennym, z oprawami oświetleniowymi typu GEMINI LED – 20 szt.

c)    oprawa wyposażona fabrycznie w moduł led o mocy 33 W, (38W z zasilaczem) emitująca światło białe neutralne o temperaturze barwowej 4000K i strumieniu świetlnym 3000 lumenów, stopień oddawania barw Ra min. 70, okres eksploatacji modułu LED min. 50 tys. godzin z utrzymaniem 100% strumienia początkowego przy Ta=35°C,

d)    oprawa wyposażona fabrycznie w dedykowany zasilacz 220-240V; 50-60Hz z zintegrowanym przyciemnianiem ograniczającym zużycie energii.

e)    Moduł led, zasilacz i odbłyśnik oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajności i oszczędności energii w całym okresie użytkowania,

f)     wykonanie obwodów oświetleniowy realizowany kablem YAKY – 4x25mm2 dł. 694,00m

g)    wykonanie obwodu uziemiającego z płaskownika 25x4mm o dł. 539,00m,

h)   pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,

i)     pomiar napięcia rażenia dotykowego,

j)      sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

k)    dostawa i montaż rury PEHD o śr. zewn. 40mm o dł. 539,00 m.

l)     próba szczelności ciśnieniowej rury z tworzyw sztucznych.

2)    ul. Mickiewicza-Poznańska:

a)    dostawa i montaż fundamentów typu F-100A pod słupy oświetleniowe szt.- 5

b)    dostawa i montaż 5 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych oksydowanych koloru naturalnego SAL-60G z wysięgnikiem jednoramiennym (1 m), z oprawami oświetleniowymi typu ADQUEN OU-051GR4-042CA-NUS-H01-061 mocy 51W – 5 szt.emitująca światło białe neutralne o temperaturze barwowej 5000-8300K

c)     wykonanie obwodów oświetleniowy realizowany kablem YAKY – 4x25mm2 dł. 114,00m

d)    wykonanie obwodu uziemiającego z płaskownika 25x4mm o dł. 90,00m,

e)    pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,

f)      pomiar napięcia rażenia dotykowego,

g)    sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

h)    dostawa i montaż rury PEHD o śr. zewn. 40mm o dł. 90 m.

i)      próba szczelności ciśnieniowej rury z tworzyw sztucznych.

j)      dostawa i montaż skrzynki rozdzielczej montowaną na gotowym fundamencie.

3)    ul. Gdańska-Toruńska:

a)    montaż słupów betonowych i opraw oświetleniowych szt. 7 (materiał inwestora),

b)    wykonanie obwodów oświetleniowy realizowany kablem YAKY – 4x25mm2

dł. 300,00m,

c)     dostawa i montaż skrzynek bezpiecznikowych szt. 7,

d)    wykonanie obwodu uziemiającego z płaskownika 25x4mm o dł. 22,00m,

e)    wykonanie odgromników na słupach betonowych szt.2,

f)      pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,

g)    pomiar napięcia rażenia dotykowego

h)    sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

4)    ul. Kopernika:

a)    dostawa i montaż fundamentów typu F-100A pod słupy oświetleniowe szt.- 11

b)    wykonanie obwodów oświetleniowy realizowany kablem YAKY – 4x25mm2 dł. 350,00m

c)     wykonanie obwodu uziemiającego z płaskownika 25x4mm o dł. 305,00m,

d)    pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,

e)    pomiar napięcia rażenia dotykowego,

f)      sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

g)    dostawa i montaż rury PEHD o śr. zewn. 40mm o dł. 305,00 m.

h)    próba szczelności ciśnieniowej rury z tworzyw sztucznych.

5)    ul. Wodna:

a)    dostawa i montaż fundamentów typu F-100A pod słupy oświetleniowe szt.- 9

b)    wykonanie obwodów oświetleniowy realizowany kablem YAKY – 4x25mm2 dł. 314,00m

c)     wykonanie obwodu uziemiającego z płaskownika 25x4mm o dł. 288,00m,

d)    pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,

e)    pomiar napięcia rażenia dotykowego,

f)      sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

g)    dostawa i montaż rury PEHD o śr. zewn. 40mm o dł. 288,00 m.

h)    próba szczelności ciśnieniowej rury z tworzyw sztucznych.

6)    ul. Gdańska:

a)    dostawa i montaż fundamentów typu F-100A pod słupy oświetleniowe szt.- 6

b)    wykonanie obwodów oświetleniowy realizowany kablem YAKY – 4x25mm2 dł. 192,00m

c)     wykonanie obwodu uziemiającego z płaskownika 25x4mm o dł. 157,00m,

d)    pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,

e)    pomiar napięcia rażenia dotykowego,

f)      sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

g)    dostawa i montaż rury PEHD o śr. zewn. 40mm o dł. 157,00 m.

h)    próba szczelności ciśnieniowej rury z tworzyw sztucznych.

7)    ul. Poznańska-Krakowska:

a)    dostawa i montaż fundamentów typu F-100A pod słupy oświetleniowe szt.- 25

b)    wykonanie obwodów oświetleniowy realizowany kablem YAKY – 4x25mm2 dł. 767,00m

c)     wykonanie obwodu uziemiającego z płaskownika 25x4mm o dł. 640,00m,

d)    pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,

e)    pomiar napięcia rażenia dotykowego,

f)      sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

g)    dostawa i montaż rury PEHD o śr. zewn. 40mm o dł. 640,00 m.

h)    próba szczelności ciśnieniowej rury z tworzyw sztucznych.

8)    ul. Sportowa- Prusa:

a)    demontaż słupów oświetleniowych szt. 6

b)    demontaż opraw oświetleniowych szt. 6

c)     wymiana słupów oświetleniowych szt. 6

d)    montaż opraw oświetleniowych szt. 6,

e)    pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,

f)      pomiar napięcia rażenia dotykowego,

g)    sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach techniczno-użytkowych, zgodnie z treścią rozdziału 4, pkt 2, ppkt b) niniejszej SIWZ.W celu udokumentowania zgodności oferowanego sprzętu oświetleniowego z wymogami SIWZ należy do oferty dołączyć kartę (karty) katalogową/we.

 

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, Projekt budowlany, Przedmiar Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót .

3.    Wymagany okres rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru, a na zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę od daty bezusterkowego odbioru ale nie krócej niż 24 miesiące.

4.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kosztorysie budowlanym, odpowiadającym zapisom SIWZ, Projektu budowlanego, STWiOR i przedmiaru robót.

5.    Zamawiający wymaga załączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną, wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą wartości elementów.

6.    Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623), jak również z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.).

7.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego.

8.    Wykonawca dostarczy badania wskaźnika zagęszczenia gruntu dla każdej z ulic osobno.

9.Wykonawca dostarczy inwentaryzację powykonawczą dla każdej ulicy osobno.

10.Wykonawca zastosuje słupy 6 m aluminiowe oksydowane, wysięgniki oraz oprawy w kolorze naturalnym.

11.Wszelkie kolizje z innymi mediami Wykonawca zabezpieczy rurą osłonową PCW fi 50

12.Teren doprowadzić do stanu sprzed wejścia.

13.Wykonawca zaślepi zakończenia rury PEHD w celu zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi.

Dodano 04.07.2013: Rura PEHD jest przeznaczona do układania światłowodów i należy ją zamontować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający prawidłowe umieszczenie światłowodów wewnątrz rury.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.06.2013.11.04.45_ogloszenie.pdf 2013-06-25 11:04:45 371,1KB
2 04.07.2013.11.25.36_ogloszenie-zmiana.pdf 2013-07-04 11:25:36 323,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.06.2013.11.04.45_SIWZ_oswietlenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-25 11:04:45 627,4KB 239 razy
2 25.06.2013.11.05.01_zal_9_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-25 11:05:01 161,9KB 266 razy
3 zal_10_projekt_i_stwior.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-06-25 11:05:33 111,7MB 270 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 01.07.2013.10.43.21_pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 10:43:21 121,6KB
2 04.07.2013.11.25.36_pyt_2_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-04 11:25:36 200,9KB
Wynik postępowania
1 24.07.2013.09.52.07_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty-BIP-tablica.pdf 2013-07-24 09:52:07 225,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 25-06-2013 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 25-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 24-07-2013 09:52