Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa chodników na ulicach Leśnej, Zachodniej, Polnej, Olsztyńskiej w Resku

Przedmiotem zamówieniajest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegającej na budowie:

       I.    ul. Leśna: chodnik i wjazdy:

a)    rozebranie starych krawężników, obrzeży, chodników wywiezienie gruzu z rozbiórki;

b)    wykonanie koryta na całej szerokości chodnika,

c)    wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm,

d)    wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm na wjazdach,

e)    wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża,

f)     wykonanie ław pod obrzeża i krawężniki,

g)    ułożenie krawężników ciężkich o wymiarach 15x30 cm ok 128,5 m

h)    ułożenie obrzeży o wymiarach 30x8 cm ok 128,5 m

i)      ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej 10/20  cm (z fazą) o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość ok 140 m2,

j)      ułożenie wjazdów z kostki betonowej brukowej 10/20  cm (z fazą) o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość ok 51 m2,

      II.    ul. Polna: chodnik i wjazdy:

a)    rozebranie starych krawężników, obrzeży, chodników,

b)    wykonanie koryta na całej szerokości chodnika,

c)    wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm,

d)    wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm na wjazdach,

e)    wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża,

f)     wykonanie ław pod obrzeża i krawężniki,

g)    ułożenie krawężników ciężkich o wymiarach 15x30 cm ok 180 m

h)    ułożenie obrzeży o wymiarach 30x8 cm ok 153 m

i)      ułożenie chodnika z kostki betonowej typ starobruk o gr. 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

ilość ok 192m2,

j)      ułożenie wjazdów z kostki betonowej typ starobruk o gr. 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

ilość ok 92 m2,

k)    przełożenie do poziomu chodnika brukowca z kamienia narzutowego ok. 50 m2

l)      wjazd wykonać jako przedłużenie wylewki betonowej garażu stacji diagnostycznej.

 

        III.   ul. Zachodnia: chodnik i wjazdy

a)    rozebranie starych krawężników, obrzeży, chodników,

b)    wykonanie koryta na całej szerokości chodnika,

c)    wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm,

d)    wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 w miejscu ułożenia kostki betonowej gr 8 cm,

e)    wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża,

f)     wykonanie ław pod obrzeża i krawężniki,

g)    ułożenie krawężników ciężkich o wymiarach 15x30 cm ok 272 m,

h)    ułożenie obrzeży o wymiarach 30x8 cm ok 202 m,

i)      ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej 10/20  cm (z fazą) o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość ok 36 m2,

j)      ułożenie wjazdów z kostki betonowej brukowej 10/20 cm (z fazą) o gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość ok 317 m2,

k)    kopanie rowów dla kabli szer. 0,4 m gł. 0,7 m ok 50 m,

l)      układanie bednarki 25x4 mm ok 48 m,

m)  układanie kabli 4x16 mm2 ok 56 m,

n)    montaż prefabrykowanych fundamentów B-51A pod słupy oświetleniowe szt. 3

o)    montaż muf termokurczliwych szt. 3

 

  IV.        ul. Olsztyńska: chodnik i wjazd

a)    wykonanie koryta na całej szerokości chodnika,

b)    wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm,

c)    wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm na wjazdach,

d)    wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża,

e)    wykonanie ław pod obrzeża i krawężniki,

f)     ułożenie krawężników ciężkich o wymiarach 15x30 cm ok 43 m,

g)    ułożenie obrzeży o wymiarach 30x8 cm ok 40 m

h)    ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej, starobruk o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość ok 39 m2,

i)      ułożenie wjazdów z kostki betonowej brukowej starobruk  o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość ok 21 m2.

 

    V.        Inne istotne warunki wykonania zamówienia:

a)      regulacja pionowa studzienek telefonicznych, włazów kanałowych kanalizacji ściekowej i zaworów wodociągowych,

b)      roboty rozbiórkowe istniejących chodników i związany z tym wywóz gruzu z terenu budowy,

c)      wywóz ziemi,

d)      plantowanie ziemi,

e)      chodnik wykonać w kolorze szarym z dwoma pasami bocznymi w kolorze czerwonym

f)      wjazdy wykonać w kolorze czerwonym

g)     do budowy użyćkostki betonowej o parametrach: ścieralność: ≤20 mm (klasa 4 „I”), mrozoodporność: klasa 3 „D”, nasiąkliwość: ≤6 (klasa 2 „B”).

h)  wykonać pomiary rezystancji uziemienia ułożonych kabli (zmiana SIWZ 05.11.2013r.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.10.2013.16.34.36_ogloszenie.pdf 2013-10-31 16:34:36 263,5KB
2 05.11.2013.21.52.48_ogloszenie-zmianaSIWZ-zmiana-terminu.pdf 2013-11-05 21:52:48 225,8KB
3 06.11.2013.04.09.48_ogloszenie-zmiana-terminu-skladania-ofert.pdf 2013-11-06 04:09:48 223,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 31.10.2013.16.34.36_SIWZ_chodnik.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-31 16:34:36 746,2KB 276 razy
2 31.10.2013.16.37.02_zal-9-przedmiar_i_mapki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-10-31 16:37:02 3,1MB 245 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.11.2013.21.52.48_zmiana_SIWZ_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 21:52:48 189,9KB
2 06.11.2013.04.09.48_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-06 04:09:48 183,0KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 05.11.2013.21.52.48_zmiana_SIWZ_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf 2013-11-05 21:52:48 189,9KB
2 06.11.2013.04.09.48_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf 2013-11-06 04:09:48 183,0KB
Wynik postępowania
1 03.12.2013.09.00.17_Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf 2013-12-03 09:00:17 218,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 31-10-2013 16:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 03-12-2013 09:00