Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Komorowo w Gminie Resko

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegających na budowie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Komorowo w Gminie Resko. Należy wykonać budynek typu kontenerowego o lekkiej stalowej konstrukcji. Na przedmiotowym terenie należy wykonać utwardzone dojście do budynku, 3 miejsca postojowe w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych. Należy wykonać dojazd dla pojazdów samochodowych wraz z utwardzeniem istniejącego zjazdu w ilości 189 m2 z kostki betonowej szarej 8x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i podbudowie dla pojazdów samochodowych oraz montaż krawężników ciężkich 15x30 w ilości 166 mb. na ławie betonowej z oporem. Wykonać ogólne prace porządkowe i zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni wraz z uzupełnieniem i wykonaniem trawników. Cały teren należy ogrodzić ogrodzeniem systemowym panelowym wraz z 1 szt. bramy wjazdowej oraz furtką. Należy zamontować 1 szt. lampy kierunkowej LED min. 30W z czujnikiem ruchu oraz zmierzchu o parametrach: min. IP 60, żywotność led min 50000 godzin, zakres czujnika ruchu min. 14 m, temp. barwowa min 4000 K, strumień świetlny min. 4500 lm.
    Budynek świetlicy należy wyposażyć w instalacje elektryczną, kanalizacji sanitarnej, instalację wodociągową. Należy wykonać przyłącze energetyczne, wodociągowe, oraz kanalizację sanitarną z bezodpływowym zbiornikiem.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać:

 


a) Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie:

- komputer PC 3 kpl (jednostka centralna, monitor, LED 19 cali, klawiatura, mysz)
- urządzenie wielofunkcyjne 3 szt. (skaner, kopiarka, kolorowa drukarka)
- biurko pod komputer 3 szt. - krzesło obrotowe przybiurkowe 3 szt.
- stół konferencyjny 1 szt.
- krzesło konferencyjne 20 szt.
- regał biurowy z szafką dolną 3 szt.
- szafa aktowa biurowa 1 szt. - telewizor LCD 42 cali 1 szt.
- dwustronna wysoka tablica magnetyczno-suchościeralna z wyposażeniem 1 szt.
- kosz na odpady 60 L 4 szt. - czajnik bezprzewodowy 2L, 1 szt.
- wieszak na kurtki stojący, 1 szt.
- zabudowa aneksu kuchennego + zlew: szafki dolne i szafki górne 1 kpl.

 

b) Wyposażenie placu zabaw (stal ocynkowana malowana proszkowo):

- huśtawka zwykła podwójna;

- huśtawka ważka podwójna z rury;

- piaskownica;

- karuzela koszyczkowa;

c)  Wyposażenie terenu zieleni:

- ławki bez oparcia szt. 3;

- kosze na śmieci szt. 3;

Wyżej wymienione elementy placu zabaw należy rozmieścić z zachowaniem wymiarów i stref ochronnych wskazanych w projekcie budowlano – wykonawczym.   W przypadku zastosowania elementów wyposażenia o wymiarach większych należy zachować strefy bezpieczeństwa wskazane przez producenta. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń należy skonsultować z Zamawiającym.

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym.

Dodatkowo należy wykonaćdokumentację powykonawczą geodezyjną (4 egz.),świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku świetlicy (2 egz.) i kosztorysy powykonawcze (2 egz.).

Zdemontowane elementy Wykonawca ma obowiązek zutylizować we własnym zakresie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń   o równoważnych parametrach techniczno – użytkowych, zgodnie z treścią rozdziału 4, pkt 2, ppkt 4  SIWZ.

 

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, Projekt Budowlany,  Przedmiar Robót – stanowiące załączniki do SIWZ. - DO POBRANIA W SEKCJI PONIŻEJ

3.    Wymagany okres rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót, a na zainstalowane urządzenia gwarancja wynosi nie krócej niż 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót - zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę.

4.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kosztorysie budowlanym, odpowiadającym zapisom SIWZ, Projektu Budowlanego i przedmiaru robót.

5.    Zamawiający wymaga załączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną, wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą wartości elementów scalonych.

6.    Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013r poz. 1409), jak również z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935).

7.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego.

8.    Wykonawca wykona i przedstawi badania wskaźnika zagęszczenia gruntu (co 50m).

9. Wykonawca wykona i dostarczy mapę geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 3 egz.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.04.2014.13.48.59_ogloszenie.pdf 2014-04-22 13:48:59 294,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.04.2014.13.48.59_SIWZ-swietlica-Komorowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-22 13:48:59 908,8KB 218 razy
2 22.04.2014.13.49.43_Zal-8-przedmiar-KOMOROWOo.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-04-22 13:49:43 372,9KB 176 razy
3 zal-9-pb-komorowo.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-04-22 13:53:44 47,8MB 203 razy
Wynik postępowania
1 19.05.2014.10.01.24_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty-wykonawcyBIPtablica.pdf 2014-05-19 10:01:24 222,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 22-04-2014 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 19-05-2014 10:01