Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko

 Przedmiotem zamówienia jest:

a)     odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z miejsc przeznaczonych do „gniazdowego” systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w granicach administracyjnych Gminy Resko;

b)    odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w tym:  cmentarzy komunalnych, parku miejskiego, przystanków autobusowych, targowiska, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne lub komercyjne – pod działalność gospodarczą;

c)     wyposażenie obsługiwanych nieruchomości, w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych i pozostałych zmieszanych;

d)    wyposażenie w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, miejsc przeznaczonych do „gniazdowego” systemu selektywnego zbierania odpadów oraz nieruchomości zamieszkałych na wniosek ich właściciela lub zarządcy;

e)     utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Resko wraz z utrzymaniem czystości wokół pojemników;

f)      przeprowadzanie remontów i konserwacji pojemników do zbierania odpadów komunalnych na zlecenie Zamawiającego;

g)    odbieranie po zgłoszeniu przez zamawiającego odpadów gromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej PSZOK), zlokalizowanym w Resku przy ul. Zielonej.  
 

Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa, w szczególności:
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
- regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Resko uchwalonym przez Radę Miejską w Resku oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.04.2014.14.37.33_ogloszenie.pdf 2014-04-28 14:37:33 288,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.04.2014.14.37.33_SIWZ-Odpady-2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-28 14:37:33 582,7KB 122 razy
2 28.04.2014.14.37.46_Zal-nr-5-Opis_przedm_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-28 14:37:46 402,0KB 311 razy
3 28.04.2014.14.37.59_Zal-nr-6_Mapy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-28 14:37:59 991,3KB 96 razy
4 28.04.2014.14.38.06_Zal-nr-7-Wykaz-pojemnikow-ulic.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-04-28 14:38:06 16,4KB 92 razy
5 29.04.2014.14.53.33_Zal_do_SIWZ-1_do_3a-do-edycji.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-29 14:53:33 93,5KB 92 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 29.04.2014.14.53.27_zmiana-SIWZ-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-29 14:53:27 242,4KB
Wynik postępowania
1 08.05.2014.13.09.39_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-05-08 13:09:39 215,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 28-04-2014 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 08-05-2014 13:09