Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Resko wraz ze zjazdem z drogi gminnej


 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pn. „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Resko” przy ulicy Zielonej (dz. nr. 571/1, 570/1, 570/9, obręb Resko) wraz ze zjazdem z drogi gminnej polegających na:

        a. ułożeniu linii kablowej typu 4*120 mm2 NN 0,4 kV zgodnie z projektem,

 1. wykonaniu oświetlenia terenu PSZOK-u poprzez montaż 2 szt. lamp halogenowych ledowych min. 20W min. 1600 lm, IP 65, kąt świecenia 180 st., barwa biała ciepła,

 2. dostawie i montażu okablowania oświetlenia terenu placu ok. 50 mb. YKY 3x1,5 mm2,

 3. wykonaniu utwardzenia nawierzchni placu PSZOK-u z betonu cementowego C25/30 wraz z robotami towarzyszącymi, niwelacją terenu oraz warstwami konstrukcyjnymi,

 4. wykonaniu utwardzenia nawierzchni pobocza gruntowego z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym wraz z robotami towarzyszącymi, niwelacją terenu oraz warstwami konstrukcyjnymi,

 5. wykonaniu utwardzenia nawierzchni zjazdu z kostki betonowej brukowej w kolorze czerwonym wraz z robotami towarzyszącymi, niwelacją terenu oraz warstwami konstrukcyjnymi,,

 6. wykonaniu krawężników betonowych najazdowych i zwykłych ustawionych na ławie z oporem z betonu C12/15,

 7. wykonaniu obrzeży betonowych 8x30 cm jako obramowanie chodników i zjazdów,

 8. wykonaniu odwodnienia terenu PSZOK-u wraz z montażem separatora i osadnika,

 9. demontaż istniejącego ogrodzenia,

 10. wykonaniu ogrodzenia panelowego, furtki oraz bram wjazdowych o kącie otwarcia min. 170°,

 11. wykonaniu regulacji istniejących studzienek,

 12. wykonaniu ocynkowanej wiaty wolnostojącej o konstrukcji stalowej opartej na słupach stalowych oraz na stopach żelbetonowych

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć:

 

1) Pojemnik na odpady niebezpieczne poj. ok. 500l, zamykany na klucz lub kłódkę, szczelny. Wykonany z tworzyw sztucznych np. polietylenu, przeznaczony do zbiorczego składowania akumulatorów i innych odpadów problemowych, przystosowany do wózków widłowych. szt. 2,00

2) Pojemnik na odpady niebezpieczne dł. poj. ok. 160 cm, poj. ok. 600l - zamykany, szczelny, z przeznaczeniem na świetlówki i żarówki, przystosowany do wózków widłowych i przestawiania ręcznego. szt. 1,00

3) Pojemnik na odpady niebezpieczne poj. ok. 150l w kształcie walca, z balastem stabilizującym, imitujący baterie, z otworem wrzutowym. Wykonany z tworzyw sztucznych lub żywic poliestrowych, przeznaczony do składowania zużytych baterii szt. 1,00

4) Kontener stalowy typu Kp-10 lub równoważny Kontener otwarty o poj. ok. 10m3, przystosowany do przewozu samochodem bramowym i hakowym, dno z blachy min 3 mm boki z blachy stalowej min. 2,5 mm, malowany farbami antykorozyjnymi. szt. 2,00

5) Kontener stalowy typu Kp-10 lub równoważny Kontener zamknięty o poj. ok. 10m3, przystosowany do przewozu samochodem bramowym i hakowym, dno z blachy min 3 mm boki z blachy stalowej min. 2,5 mm, daszek i drzwi z blachy stalowej min. 2 mm malowany farbami antykorozyjnymi. szt. 1,00

6) Kontener stalowy typu Kp-7 lub równoważny Kontener otwarty o poj. ok. 7m3, przystosowany do przewozu samochodem bramowym i hakowym, dno z blachy min 3 mm boki z blachy stalowej min. 2,5 mm, malowany farbami antykorozyjnymi.. szt. 3,00

7) Kontener stalowy typu Kp-7 lub równoważny Kontener zamknięty o poj. ok. 7m3, przystosowany do przewozu samochodem bramowym i hakowym, dno z blachy min 3 mm boki z blachy stalowej min. 2,5 mm, daszek i drzwi z blachy stalowej min. 2 mm, malowany farbami antykorozyjnymi. szt. 2,00

 

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym.

Wykonać mapę geodezyjną inwentaryzacji powykonawczej (3 egz.), i kosztorysy powykonawcze (2 egz.).

Zdemontowane elementy Wykonawca ma obowiązek zutylizować we własnym zakresie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach techniczno - użytkowych, zgodnie z treścią rozdziału 4, pkt 2, ppkt 4 niniejszej SIWZ.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, Projekt Budowlany i STWiOR, Przedmiar Robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) jest integralną częścią Projektu Budowlanego (załącznik nr 9 do SIWZ).

 2. Wymagany okres rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót, a na zainstalowane urządzenia gwarancja wynosi nie krócej niż 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót - zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę.

 3. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca jest zobowiązany, przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w kosztorysie budowlanym, odpowiadającym zapisom SIWZ, Projektu Budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i przedmiaru robót.

 4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409), jak również z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935).

 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego.

 6. Wykonawca wykona i przedstawi badania wskaźnika zagęszczenia gruntu.

 7. Wykonawca wykona i dostarczy mapę geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 3 egz.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.05.2014.10.57.25_ogloszenie.pdf 2014-05-29 10:57:25 295,3KB
2 05.06.2014.08.43.34_ogloszenie-zmiana-warunkow-terminu.pdf 2014-06-05 08:43:34 224,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.05.2014.10.57.25_SIWZ_PSZOK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-29 10:57:25 813,5KB 243 razy
2 29.05.2014.10.57.38_zal-8-przedmiar-PSZOK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-29 10:57:38 195,7KB 229 razy
3 zal-9-projekt-pszok.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-05-29 12:12:04 206,3MB 283 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.06.2014.08.43.34_pyt_1_odp_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 08:43:34 178,9KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 05.06.2014.08.43.34_pyt_1_odp_zmiana_SIWZ.pdf 2014-06-05 08:43:34 178,9KB
Wynik postępowania
1 24.06.2014.15.04.18_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty-wykonawcy.pdf 2014-06-24 15:04:18 224,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 29-05-2014 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 29-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 24-06-2014 15:04