Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wodociągi i Kanalizacje Resko: przetarg na realizację zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Resku i stacji uzdatniania wody w Resku

O G Ł O S Z E N I E


1. Zamawiający:
„Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 7, 72-315 Resko
Tel. 91 395 11 20, e-mail: wikresko@wikresko.a4.pl


2. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,
768, 811 i 915 ze zm.) - na podstawie art. 133. „Zamówienie sektorowe", prowadzone na
podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych „Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z
o.o. z siedzibą w Resku, w trybie przetargu nieograniczonego.


3. Przedmiot zamówienia: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w
Resku i stacji uzdatniania wody w Resku”


4. Opis przedmiotu zamówienia:
– montaż na konstrukcji wsporczej:  514 szt. paneli PV, o łącznej mocy 123,36 kWp na oczyszczalni ścieków oraz 266 szt. paneli PV, o łącznej mocy 63,84 kWp na stacji uzdatniania wody. Instalacja będzie ulokowana na gruncie, na działce nr 570/9 ( oczyszczalnia ) i 281/1 ( SUW ), obręb Resko. Moduły PV będą połączone szeregowo w sekcje i podpięte do pięciu inwerterów. Zadaniem inwerterów będzie zamiana napięcia stałego na zmienne. Poszczególne sekcje paneli będą połączone  z inwerterami kablami odpornymi na promieniowanie UV i wysokie temperatury, za pośrednictwem skrzynek przyłączeniowych, z zabezpieczeniami i ochronnikami przepięć. Długość instalowanego kabla solarnego, 1x4 mm2, wynosi 1.700 m. Długość kabla po stronie napięcia zmiennego wynosi: YKY 5x10mm2 – 248 m, 5x25 mm2 – 75 m, 5x50 mm2 – 10m. Całe okablowanie ułożone będzie korytach kablowych oraz rurach osłonowych. Na każdej z instalacji zamontowana będą główne rozdzielnice ( tablice elektryczne ), z zabezpieczeniami, licznikiem do pomiaru energii oraz modem umożliwiającym zdalną kontrolę jakości i ilości wytworzonej energii. Dla zdalnego monitorowania pracy elektrowni fotowoltaicznej przewiduje się zainstalowanie układu monitorującego. Przewiduje się montaż zestawów monitoringu wizyjnego, składających się z czterech kamer cyfrowych, dwóch rejestratorów, dwóch switchów, dwóch zasilaczy i jednego monitora 42”. Ogrodzenie obiektów o długości 470 m będzie wykonane z kompletnych zestawów ogrodzeniowych o szerokości 2.500 mm i wysokości 2.200 mm ( w tym wysokość paneli 2.000 mm,  prefabrykowanej podmurówki 200 mm ); słupki ogrodzeniowe - 60x40x2.800 mm.  Konstrukcje wsporcze paneli, obudowy inwerterów, konstrukcji szaf i rozdzielnic elektrycznych będą uziemione. Po wykonaniu instalacji przeprowadzane zostaną stosowne pomiary stanu izolacji, rezystancji uziemienia oraz badania wyłączników różnicowo – prądowych. Instalacje fotowoltaiczne będą połączone z rozdzielnicami w budynku oczyszczalni i hydroforni. Zainstalowane będą automatyka i zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia na sieć dystrybutora energii.


5. Sposób odbioru SIWZ - z całą dokumentacją przetargową ( wraz z możliwością jej
pobrania ) można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Resku:
www.bip.resko – zakładka zamówienia publiczne lub w siedzibie spółki.


6. Termin wykonania zamówienia: 15.05.2015 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.01.2015.13.19.18_OgA_oszenie.pdf 2015-01-12 13:19:18 92,9KB
2 16.01.2015.14.25.01_Zmiana_do_ogA_oszenia.pdf 2015-01-16 14:25:01 40,9KB
3 21.01.2015.12.44.25_Zmiana_do_ogA_oszenia_nr_2.pdf 2015-01-21 12:44:25 42,5KB
4 22.01.2015.14.23.47_Zmiana_do_ogA_oszenia_nr_3.pdf 2015-01-22 14:23:47 42,5KB
5 09.02.2015.13.09.29_OgA_oszenie.pdf 2015-02-09 13:09:29 74,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.01.2015.13.19.18_Specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamA_wienia_(SIWZ_).pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-12 13:19:18 245,3KB 331 razy
2 12.01.2015.13.19.50_regulamin_zamA_wienia_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-12 13:19:50 191,4KB 179 razy
3 wik-projekty-fotowoltaika.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-01-12 13:22:08 26,7MB 226 razy
4 16.01.2015.14.25.01_ZaA_A_cznik_nr_1_i_2_-_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-16 14:25:01 45KB 69 razy
5 09.02.2015.13.09.29_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia_(SIWZ).pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:09:29 232,7KB 6 razy
6 regulamin_zamowienia_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:09:29 191,4KB 6 razy
7 wik-projekty-fotowoltaika.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:09:29 26,7MB 6 razy
8 zalacznik_nr_1_i_2_-_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:09:29 44,5KB 7 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.01.2015.14.24.50_OdpowiedAo_na_zapytanie_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-16 14:24:50 48,2KB
2 19.01.2015.14.03.10_OdpowiedAo_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 14:03:10 53,0KB
3 19.01.2015.14.03.18_OdpowiedAo_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 14:03:18 47,6KB
4 19.01.2015.14.03.25_OdpowiedAo_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 14:03:25 51,8KB
5 19.01.2015.14.03.33_OdpowiedAo_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 14:03:33 52,7KB
6 21.01.2015.12.44.01_OdpowiedAo_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-21 12:44:01 52,6KB
7 21.01.2015.12.44.08_OdpowiedAo_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-21 12:44:08 48,8KB
8 21.01.2015.12.44.16_OdpowiedAo_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-21 12:44:16 59,0KB
9 22.01.2015.14.22.54_OdpowiedAo_nr_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-22 14:22:54 54,9KB
10 22.01.2015.14.23.03_OdpowiedAo_nr_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-22 14:23:03 49,6KB
11 23.01.2015.14.39.24_OdpowiedAo_nr_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-23 14:39:24 52,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 21.01.2015.12.44.33_Zmiana_do_ogA_oszenia_nr_3-zmiana_terminA_w.pdf 2015-01-21 12:44:33 42,8KB
Wynik postępowania
1 03.02.2015.14.42.08_Zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2015-02-03 14:42:08 49,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 12-01-2015 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 09-02-2015 13:09