Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wodociągi i Kanalizacje Resko: przetarg na realizację zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Resku i stacji uzdatniania wody w Resku

O G Ł O S Z E N I E


1. Zamawiający:
„Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 7, 72-315 Resko
Tel. 91 395 11 20, e-mail: wikresko@wikresko.a4.pl


2. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,
768, 811 i 915 ze zm.) - na podstawie art. 133. „Zamówienie sektorowe", prowadzone na
podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych „Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z
o.o. z siedzibą w Resku, w trybie przetargu nieograniczonego.


3. Przedmiot zamówienia: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w
Resku i stacji uzdatniania wody w Resku”


4. Opis przedmiotu zamówienia:
– montaż na konstrukcji wsporczej:  514 szt. paneli PV, o łącznej mocy 123,36 kWp na oczyszczalni ścieków oraz 266 szt. paneli PV, o łącznej mocy 63,84 kWp na stacji uzdatniania wody. Instalacja będzie ulokowana na gruncie, na działce nr 570/9 ( oczyszczalnia ) i 281/1 ( SUW ), obręb Resko. Moduły PV będą połączone szeregowo w sekcje i podpięte do pięciu inwerterów. Zadaniem inwerterów będzie zamiana napięcia stałego na zmienne. Poszczególne sekcje paneli będą połączone  z inwerterami kablami odpornymi na promieniowanie UV i wysokie temperatury, za pośrednictwem skrzynek przyłączeniowych, z zabezpieczeniami i ochronnikami przepięć. Długość instalowanego kabla solarnego, 1x4 mm2, wynosi 1.700 m. Długość kabla po stronie napięcia zmiennego wynosi: YKY 5x10mm2 – 248 m, 5x25 mm2 – 75 m, 5x50 mm2 – 10m. Całe okablowanie ułożone będzie korytach kablowych oraz rurach osłonowych. Na każdej z instalacji zamontowana będą główne rozdzielnice ( tablice elektryczne ), z zabezpieczeniami, licznikiem do pomiaru energii oraz modem umożliwiającym zdalną kontrolę jakości i ilości wytworzonej energii. Dla zdalnego monitorowania pracy elektrowni fotowoltaicznej przewiduje się zainstalowanie układu monitorującego. Przewiduje się montaż zestawów monitoringu wizyjnego, składających się z czterech kamer cyfrowych, dwóch rejestratorów, dwóch switchów, dwóch zasilaczy i jednego monitora 42”. Ogrodzenie obiektów o długości 470 m będzie wykonane z kompletnych zestawów ogrodzeniowych o szerokości 2.500 mm i wysokości 2.200 mm ( w tym wysokość paneli 2.000 mm,  prefabrykowanej podmurówki 200 mm ); słupki ogrodzeniowe - 60x40x2.800 mm.  Konstrukcje wsporcze paneli, obudowy inwerterów, konstrukcji szaf i rozdzielnic elektrycznych będą uziemione. Po wykonaniu instalacji przeprowadzane zostaną stosowne pomiary stanu izolacji, rezystancji uziemienia oraz badania wyłączników różnicowo – prądowych. Instalacje fotowoltaiczne będą połączone z rozdzielnicami w budynku oczyszczalni i hydroforni. Zainstalowane będą automatyka i zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia na sieć dystrybutora energii.


5. Sposób odbioru SIWZ - z całą dokumentacją przetargową ( wraz z możliwością jej
pobrania ) można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Resku:
www.bip.resko – zakładka zamówienia publiczne lub w siedzibie spółki.


6. Termin wykonania zamówienia: 15.05.2015 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.02.2015.13.15.42_OgA_oszenie.pdf 2015-02-09 13:15:42 74,2KB
2 18.02.2015.10.05.20_Zmiana_ogA_oszenia_(1).pdf 2015-02-18 10:05:20 55,9KB
3 18.02.2015.14.39.36_Zmiana_ogA_oszenia_(2).pdf 2015-02-18 14:39:36 42,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.02.2015.13.15.42_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia_(SIWZ).pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:15:42 232,7KB 301 razy
2 regulamin_zamowienia_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:15:42 191,4KB 91 razy
3 wik-projekty-fotowoltaika.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:15:42 26,7MB 104 razy
4 zalacznik_nr_1_i_2_-_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:15:42 44,5KB 87 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.02.2015.10.05.20_OdpowiedAo_na_zapytania_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-18 10:05:20 780,6KB
Wynik postępowania
1 11.03.2015.13.04.21_Zawiadomienie_o_wyborze_Wykonawcy.pdf 2015-03-11 13:04:21 2,4MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 09-02-2015 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 11-03-2015 13:04