Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony zł)

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony zł). 2. Okres wykorzystania kredytu do dnia 30 grudnia 2015r., 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych do 28 stycznia 2016r. 4. Okres spłaty kredytu: od dnia 29.01.2016r. do dnia 30.05.2025r. w ratach miesięcznych: 2016 rok: 12 rat po 5.000 zł = 60.000 zł 2017 rok: 12 rat po 5.000 zł = 60.000 zł 2018 rok: 12 rat po 5.000 zł = 60.000 zł 2019 rok: 12 rat po 5.000 zł = 60.000 zł 2020 rok: 12 rat po 5.000 zł = 60.000 zł 2021 rok: 12 rat po 5.000 zł = 60.000 zł 2022 rok: 12 rat po 5.000 zł = 60.000 zł 2023 rok: 12 rat po 20.000 zł = 240.000 zł 2024 rok: 12 rat po 70.000 zł = 840.000 zł 2025 rok: 5 rat po 100.000 zł = 500.000 zł Spłata raty kapitałowej w miesiącu lutym ma przypadać w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 5. Spłatę odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego roboczego dnia miesiąca tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych, począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa. 6. Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w terminie określonym w wybranej ofercie, w transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do 30.12.2015r. 7. Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek bieżący Zamawiającego 8. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, 9. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, 10. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco, 11. Oprocentowanie i marża (odsetki): a) w celu przygotowania oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu) należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 1M z dnia 30.06.2015r. powiększoną o stałą marżę banku. b) udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 1M z notowania na ostatni dzień roboczy kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku. 12. Koszty przygotowania kredytu: 0zł 13. Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0% Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.07.2015.14.25.56_ogloszenie-BZP.pdf 2015-07-16 14:25:56 205,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.07.2015.14.25.56_SIWZ-kredyt-2mln.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:25:56 438,8KB 109 razy
2 16.07.2015.14.28.18_zalaczniki_1_do_4_.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:28:18 59,5KB 84 razy
3 16.07.2015.14.28.33_zal-5-budzet-2015-ze-zm.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:28:33 9,2MB 88 razy
4 16.07.2015.14.28.43_zal-6-RBN.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:28:43 660,8KB 72 razy
5 16.07.2015.14.28.53_zal-7-RBNDS.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:28:53 574,9KB 70 razy
6 16.07.2015.14.29.01_zal-8-RBZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:29:01 832,3KB 64 razy
7 16.07.2015.14.29.14_zal-9-RB27S.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:29:14 12,6MB 68 razy
8 16.07.2015.14.29.33_zal-10-RB28S.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:29:33 28,4MB 63 razy
9 16.07.2015.14.29.46_zal-11-RIO.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:29:46 5,0MB 69 razy
10 16.07.2015.14.29.56_zal-12-RIO-BUDZET.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:29:56 2,6MB 65 razy
11 16.07.2015.14.30.04_zal_13-REGON.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:30:04 638,9KB 64 razy
12 16.07.2015.14.30.17_zal_14-statut.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:30:17 3,3MB 68 razy
13 16.07.2015.14.30.24_zal-15-wykaz-instytucji-powiazanych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:30:24 505,4KB 62 razy
14 16.07.2015.14.30.32_zal-16-opinia-RIO-dlugu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 14:30:32 62,7KB 71 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.07.2015.09.30.50_pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-20 09:30:50 119,8KB
2 20.07.2015.09.31.05_opinia-RIO-splata-kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-20 09:31:05 83,9KB
3 22.07.2015.10.35.44_pyt_2_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-22 10:35:44 139,4KB
4 23.07.2015.13.42.33_pyt_3_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-23 13:42:33 119,2KB
Wynik postępowania
1 28.07.2015.12.15.48_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2015-07-28 12:15:48 222,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 16-07-2015 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 28-07-2015 12:15