Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko

Przedmiotem zamówienia jest: a) odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z miejsc przeznaczonych do gniazdowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w granicach administracyjnych Gminy Resko; b) odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w tym: cmentarzy komunalnych, parku miejskiego, przystanków autobusowych, targowiska, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne lub komercyjne - pod działalność gospodarczą; c) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości, w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych ; d) wyposażenie w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, miejsc przeznaczonych do gniazdowego systemu selektywnego zbierania odpadów oraz nieruchomości zamieszkałych na wniosek ich właściciela lub zarządcy; e) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Resko wraz z utrzymaniem czystości wokół pojemników; f) przeprowadzanie remontów i konserwacji pojemników do zbierania odpadów komunalnych na zlecenie Zamawiającego; g) odbieranie po zgłoszeniu przez zamawiającego odpadów gromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej PSZOK), zlokalizowanym w Resku przy ul. Zielonej. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa, w szczególności: - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku - regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Resko uchwalonym przez Radę Miejską w Resku oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.04.2016.14.22.28_ogloszenie-BZP.docx 2016-04-28 14:22:28 35,2KB
2 04.05.2016.09.53.08_ogloszenie-zmiana-terminu-skladania-ofert.pdf 2016-05-04 09:53:08 226,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.04.2016.14.22.28_SIWZ-Odpady-2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-28 14:22:28 575,0KB 88 razy
2 28.04.2016.14.23.38_Zal-nr-5-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-28 14:23:38 415,9KB 80 razy
3 28.04.2016.14.23.50_Zal-nr-6_Mapy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-28 14:23:50 991,3KB 79 razy
4 28.04.2016.14.23.59_zal-7-wyk-ulic-miejscowosci-odpady.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-04-28 14:23:59 17,0KB 75 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.05.2016.09.53.08_zmiana-SIWZ-1.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-05-04 09:53:08 35,1KB
2 04.05.2016.09.54.51_ZaA_A_czniki-1do3_SIWZ-do-edycji-Poprawione.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-05-04 09:54:51 56,4KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 04.05.2016.09.53.08_zmiana-SIWZ-1.docx 2016-05-04 09:53:08 35,1KB
Wynik postępowania
1 13.05.2016.10.46.11_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2016-05-13 10:46:11 232,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 28-04-2016 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 13-05-2016 10:46